Oferta ICL Poland dla administracji

Na styczniowych targach Komputer Expo '94 w Warszawie ICL Poland (Warszawa, tel. 635 65 54, 635 65 62) przedstawiła ciekawą ofertę dla urzędów administracji samorządowej i rządowej. Jest to propozycja, która swym zakresem budzić może spore zainteresowanie wśród potencjalnych nabywców.

Na styczniowych targach Komputer Expo '94 w Warszawie ICL Poland (Warszawa, tel. 635 65 54, 635 65 62) przedstawiła ciekawą ofertę dla urzędów administracji samorządowej i rządowej. Jest to propozycja, która swym zakresem budzić może spore zainteresowanie wśród potencjalnych nabywców.

W skład oferty ICL Poland dla urzędów wchodzą: oprogramowanie specjalistyczne i standardowe, sprzęt oraz różnorakie usługi.

Jako wiodący pakiet specjalistyczny, wspomagający pracę urzędu miejskiego lub gminnego wybrano "System Zintegrowanego Oprogramowania do Obsługi Gmin RADIX" (patrz CW 1/125, rubryka Cennik), którego twórcą jest firma Radix z Gdańska. Jest to firma działająca od 1986 r., która wg swej listy referencyjnej zrealizowała ok. 250 instalacji oprogramowania. Są to systemy oferowane w wersji jednostanowiskowej lub sieciowej (Novell). Obecnie Radix pracuje nad wykonaniem wersji oprogramowania przeznaczonego na komputery Unix korzystającego z bazy danych Oracle i Informix (np. system SZOGUN tworzony wspólnie przez Radix i Unidatax).

Jako oprogramowanie obsługi prac biurowych ICL Poland proponuje pakiety Microsoft w wersji polskiej takie jak: arkusz Excel, Edytor tekstów Word for Windows czy pakiet zintegrowany Works for Windows. W ofercie znajdują się również programy warszawskiego Malkomu: edytor QR-Tekst, arkusz QR-Plan, notatnik QR-Boss i zarządca plików QR-Shell.

Oprogramowaniem systemowym, oferowanym przez ICL Poland dla urzędów administracji są: MS DOS 6.0, MS Windows 3.1, Windows for Workgroups i Novell NetWare.

Dodatkowo, przewidując konieczność integracji sieci Novell NetWare z innymi systemami ICL proponuje takie narzędzia jak: dla systemu Unix SVR4 - pakiet komunikacyjny NLM NOVOS; do połączenia z hostami TCP/IP - pakiet NOVIX zaś dla popularnych AS/400 - pakiet NetWare for SAA V1.3.

Jednostką macierzystą ICL Poland jest ICL - największy brytyjski koncern komputerowy. Jako jedna z bardziej liczących się na świecie firm komputerowych nie ma problemów z ofertą sprzętową. Dzięki niedawnemu wykupieniu skandynawskiej firmy Nokia Data rozszerzyła ofertę o komputery osobiste, dostarcza też komputery dużej i średniej

wielkości, serwery i stacje robocze, elementy sieciowe, drukarki i zasilacze awaryjne. ICL Poland posiada w Warszawie skład konsygnacyjny sprzętu komputerowego i części zamiennych, co pozwala na szybką reakcję nawet w przypadku konieczności pilnych dostaw.

Dalsze części składowe oferty dla administracji to m.in. serwis, nadzór nad wdrożeniem, konsultacje, szkolenia.

Obecność ICL Poland na rynku polskim narasta zgodnie ze światową strategią ICL. Ta ostatnia polega na dostarczaniu zintegrowanych rozwiązań dla czterech segmentów rynku: administracji państwowej, bankowości/finansów, handlu i przemysłu. Dużym atutem ICL Poland jest podpisanie przez nią jako jednej z pierwszych firm umowy ramowej z Biurem ds. Informatyki URM na dostawy sprzętu komputerowego oraz usług dla centralnych i terytorialnych urzędów administracji państwowej. Na rynku oprogramowania i systemów dla administracji pojawił się poważny, silny i doświadczony konkurent - ICL Poland.

Konkurenci

Powstały pierwsze sojusze i układy. Podobną strategię prowadzi Bull Polska. W połączeniu z ZETO Koszalin opracowuje system dla urzędów gminnych i miejskich SEZAM. Oparty o Unix, bazę Informix oraz sprzęt Bulla system ukaże się w drugiej połowie 1994 r. Jest możliwe, że do tego czasu także system RADIX "przesiądzie" się na Unix. Inne krajowe firmy też nie zasypiają gruszek w popiele. Katowicki COIG rozszerzył ofertę swego systemu KSAT z platformy Unix/Oracle na System 7/Macintosh. Pozwoli mu to na, być może, na ściślejsze połączenie swych wysiłków z dystrybutorami produktów firmy Apple. Firma Efekt z Katowic, twórca pakietu Urząd (Unix/Informix) jest związany sprzętowo przede wszystkim z produktami Hewlett-Packard. Podobna sytuacja istnieje w przypadku firmy OTAGO ze swoim pakietem Ratusz (Unix/Oracle). OTAGO jest VAR (Vertical Application Remarketer) Hewlett-Packarda. Z kolei gdyńska firma SecSys, z oprogramowaniem Urząd AP (Unix/Informix) jest powiązana z jednym z większych dealerów Sun Microsystems w RFN. Nie wymieniamy tu oczywiście wszystkich obecnych na rynku firm, choć ich listę łącznie z posiadanymi powiązaniami można by dalej mnożyć.

Czy rynek systemów dla administracji zmieści w sobie ambicje wszystkich tak wysoko protegowanych konkurentów? Pytanie to świadczy dobitnie o rosnącym znaczeniu tego rynku.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200