Ofensywy ciąg dalszy

W ubiegłym roku na polskim rynku zadebiutował system Microsoft Dynamics AX2009. W tym zaś do Polski trafi najnowsza wersja Microsoft Dynamics NAV. Microsoft kontynuuje ofensywę na rynku rozbudowanych aplikacji biznesowych.

W poprzednich latach Microsoft Dynamics notował duże wzrosty sprzedaży. Wysokiej dynamice sprzedaży sprzyjać miały: dobra koniunktura - zwłaszcza w segmencie średnich i większych przedsiębiorstw, stabilne grono wyspecjalizowanych partnerów oraz systematyczny rozwój oferowanych systemów. To właśnie te trzy czynniki stanowią podstawę strategii Microsoft Dynamics na kolejne lata. Ofensywa rynkowa koncernu z Redmond w zakresie oprogramowania klasy i ma w dużej mierze opierać się na specjalizacji funkcjonalnej. Spowolnienie gospodarcze nie pozostało bez wpływu na wyniki Microsoft Dynamics w Polsce. "Ze względu na politykę informacyjną firmy Microsoft, jedynym miejscem, w którym prezentowane są dane finansowe, jest giełda nowojorska. Nie mogę zatem podać konkretnych liczb. Jednak, jeśli nasze wzrosty do 2008 roku oscylowały wokół 25-30 proc. rok do roku, to tempo to wyraźnie spadło pod koniec 2008 roku i w pierwszej połowie ubiegłego" - mówi Mariusz Wołodźko. Dodaje jednak, że w tym roku sytuacja stopniowo poprawia się.

W odróżnieniu od większości konkurentów, w działce rozwiązań biznesowych Microsoft w dużej mierze opiera się na współpracy z firmami partnerskimi. "Nasza strategia zakłada umacnianie pozycji rynkowej poprzez dostarczanie kompleksowych rozwiązań w obszarze aplikacji ERP i CRM. Skupiać będziemy się na ścisłej współpracy z partnerami, podnoszeniu ich kompetencji oraz wykorzystaniu metodyki wdrożeniowej Microsoft Dynamics Sure Step" - mówi Mariusz Wołodźko, dyrektor działu Microsoft Dynamics w polskim biurze Microsoft. Według niego, realizacja projektów wdrożeniowych zgodnie z tą metodyką pozwala na zminimalizowanie ryzyka niedotrzymania harmonogramu lub przekroczenia budżetu.

Biznes ponad granicami systemu

Oferowane przez Microsoft oprogramowanie klasy ERP ma zapewniać jak najlepsze wsparcie dla obszarów biznesowych typowych dla działalności handlowej, dystrybucyjnej i wytwórczej. Szczególny nacisk ma być kładziony na produkcję procesową i dyskretną oraz potrzeby przemysłu maszynowego. "Każdy z tych typów produkcji traktujemy odrębnie. Dedykowane funkcjonalności branżowe rozwijane są przede wszystkim dla sektora publicznego, służby zdrowia oraz usług profesjonalnych. Mówiąc o dedykowanych rozwiązaniach, mam na myśli uwzględnienie w Dynamics AX wybranej funkcjonalności branżowej, która zapewnia obsługę kluczowych procesów biznesowych wspólnych dla organizacji z danej branży" - mówi Mariusz Wołodźko.

Z kolei hasła "otwartość" i "skalowalność" mają oznaczać łatwość integracji z systemami innych dostawców. "W obszarze rozwiązań ERP coraz wyraźniej widzimy wzrost zainteresowania ze strony dużych organizacji oraz ich spółek zależnych. Ich oczekiwania koncentrują się na krótkim zwrocie z inwestycji, przewidywalnych i relatywnie niskich kosztach utrzymania oraz stabilnego rozwoju aplikacji pod kątem potrzeb rynku" - mówi Mariusz Wołodźko. Organizacje korzystające z rozwiązań zainstalowanych centralnie coraz częściej rozważają wykorzystanie rozwiązań łatwiejszych w obsłudze i implementacji w swoich spółkach zależnych - mowa tu o modelu hub&spoke.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200