Ofensywy ciąg dalszy

Model ten zakłada wdrożenie różnych rozwiązań w poszczególnych oddziałach i spółkach zależnych jednej organizacji oraz ich ścisłą integrację z wykorzystaniem interfejsów integracyjnych wespół z dodatkowymi mechanizmami opartymi na platformach EDI i języku XML. Takie rozwiązanie pozwala na sprawne dostosowanie systemu do potrzeb spółki. Z drugiej strony, łatwość obsługi i mniejsza złożoność rozwiązania pozwala skrócić czas szkoleń i implementacji rozwiązania. "W takim modelu wielu naszych klientów decyduje się na integrację systemu Microsoft Dynamics NAV czy Microsoft Dynamics AX z systemami wdrożonymi w centralach grup kapitałowych. Zdarza się, że w centrali pracuje aplikacja SAP lub Oracle, a setki użytkowników ze spółek zależnych korzystają z rozwiązań Microsoft Dynamics" - podkreśla Mariusz Wołodźko.

Lokalni partnerzy...

Microsoft, jako jeden z nielicznych producentów systemów klasy ERP, obecnych na polskim rynku, nie prowadzi bezpośredniej działalności wdrożeniowej. Za rozwój funkcjonalności branżowych oraz uruchomienie systemu u klienta - przy wsparciu zespołu Microsoft Dynamics - odpowiadają partnerzy handlowi. Tych jest w Polsce grubo ponad setka. "Bezpośrednio współpracujemy z 37 firmami. Kolejne 40 ma możliwość współpracy zdalnej i wsparcie naszego zespołu managerów. Drugie tyle firm działa zupełnie niezależnie" - mówi Mariusz Wołodźko. Jego zdaniem, w ciągu ostatnich pięciu lat liczba polskich partnerów Microsoft Dynamics nie uległa dużym zmianom. W prace nad nowymi wersjami systemów oraz dedykowanymi rozwiązaniami branżowymi angażowani są lokalni partnerzy. "W zasadzie, każdy z partnerów ma własne, autorskie rozwiązanie. Ze swojej strony zawsze zachęcamy, by partner przystąpił do certyfikacji swojego rozwiązania i zdobył tytuł Certified for Microsoft Dynamics. Partnerzy uczestniczą również w pracach nad nowymi wersjami systemów ERP i weryfikują je na różnych etapach rozwoju" - dodaje szef działu Microsoft Dynamics w polskim biurze Microsoft.

... dla lokalnego rynku

Strategia rynkowa Microsft Dynamics zakłada rozwój platformy ERP spełniającej najwyższe standardy technologiczne i biznesowe wspólne dla wielu przedsiębiorstw o podobnym profilu. "Uwzględniając jak bardzo te potrzeby mogą różnić się w zależności od kraju lub regionu współpracujemy ściśle z partnerami, którzy rozwijają specyficzne dla danego rynku lub danego klienta funkcjonalności" - zapewnia Mariusz Wołodźko. Microsoft dba zaś o rozwój platformy technologicznej. W ubiegłym roku na polskim rynku zadebiutował system Microsoft Dynamics AX2009.

Jeszcze w tym roku na polski rynek wprowadzona zostanie nowa wersja systemu Microsoft Dynamics NAV. Zdaniem przedstawicieli polskiego oddziału koncernu, ma to być poważna konkurencja dla produktów innych dostawców systemów ERP dla segmentu MSP. Jednak zapytany wprost o konkurencję na polskim rynku rozwiązań ERP Mariusz Wołodźko odpowiada: "To trudne pytanie, bo Microsoft inwestuje bardzo dużo w relacje z wieloma partnerami, którzy w naszej technologii rozwijają własne rozwiązania. W obszarze ERP partnerzy Microsoft Dynamics często konkurują z dostawcami innych systemów tej klasy, również tych, tworzonych w technologii Microsoft".


TOP 200