Odwzorowanie multimediów H.323 na usługi QoS sieci ATM

Nawet ci, którzy inwestują ogromne pieniądze w sieci szkieletowe ATM, nie są jeszcze w stanie wykorzystać wszystkich własności usług QoS, którymi dysponują te sieci. Z nadejściem tańszego przełączania ethernetowego i technologii łączy dalekosiężnych zarządzający sieciami zastanawiają się, czy kiedykolwiek spełni się nadzieja usług QoS w trybie end-to-end.

Nawet ci, którzy inwestują ogromne pieniądze w sieci szkieletowe ATM, nie są jeszcze w stanie wykorzystać wszystkich własności usług QoS, którymi dysponują te sieci. Z nadejściem tańszego przełączania ethernetowego i technologii łączy dalekosiężnych zarządzający sieciami zastanawiają się, czy kiedykolwiek spełni się nadzieja usług QoS w trybie end-to-end.

Odwzorowanie multimediów H.323 na usługi QoS sieci ATM

Jak to działa?

Mimo rozwoju standardów H.323, zabezpieczających transport danych multimedialnych w sieciach LAN, nie doszło do ich integracji z sieciami ATM. Używając jednak bram medialnych (media gateway) można łączyć obie technologie, by zapewnić usługi QoS w trybie end-to-end.

Do dostarczania strumieni danych multimedialnych zestaw protokołów H.323 używa kilku specyfikacji, zwłaszcza protokołów RTP (Real-Time Transport Protocol) i RTCP (Real-Time Control Protocol) w sieciach LAN.

Protokół RTP został opracowany przez IETF (Internet Engineering Task Force) w celu zapewnienia obsługi strumieni audio i wideo. Do jego zadań należy ustalanie kolejności, sterowanie buforem i synchronizacja czasu.

Protokół RTCP jest używany do monitorowania QoS i sterowania sesjami protokołu RTP. Strumień medialny H.323 można transportować przez sieć ATM przy użyciu trzech metod: bezpośrednio IP poprzez ATM, RTP poprzez ATM i skompresowany RTP poprzez ATM. Bezpośrednie przesyłanie przez ATM było brane pod uwagę, ale wadą tego rozwiązania jest pogarszanie wydajności przy przesyłaniu strumienia głosu poprzez IP — z powodu narzutów związanych z RFC 1483 (Multiprotocol Encapsulation over ATM), nagłówkami LAN Emulation i procedurami zestawiania wywołania. Wideo przekazywane w czasie rzeczywistym nie jest tak wrażliwe na narzuty tego typu, ponieważ używa znacznie większych bloków danych.

Z powodu opóźnień dotyczących przesyłania głosu, wywołanych kodowaniem mowy i zwłoką wynikającą z odległości, problem narzutów staje się nader ważny. Protokół RTP w sieci ATM rozwiązuje ten problem kończąc działanie protokołu UDP (User Datagram Protocol) współpracującego z IP w bramie medialnej, przy równoczesnym odwzorowywania usług QoS protokołu H.323 na usługi QoS sieci ATM.

Przy procedurze przyjęcia i zestawienia wywołania pomiędzy punktami końcowymi terminale H.323 używają zmodyfikowanej wersji protokołu Q.931, używanego do sygnalizacji w ISDN. Implementacja programowa lub sprzętowa urządzenia zwanego portierem (gatekeeper) zapewnia usługi sterowania wywołaniem dla protokołu H.323. Procedury ustalania wywołania są wykonywane przez bezpośrednie użycie IP poprzez ATM lub emulację LAN.

Następnie w celu przesłania strumienia medialnego H.323 zostaje otwarty kanał logiczny pomiędzy terminalami H.323. Później bramy medialne używają komunikatów OpenLogical Channel, które zawierają adresy ATM dla kanałów RTP i RTCP. W tym punkcie pomiędzy bramami medialnymi w sieci szkieletowej ATM są zestawione komutowane wirtualne obwody ATM. Obwody te są konfigurowane przy użyciu standardowych dla sieci ATM protokołów sygnalizacyjnych interfejsów UNI (User Network Interface) i PNNI (Private Network-to-Network Interface). Specyfikacje interfejsów UNI 3.1/4.0 (opracowane przez Forum ATM) i PNNI opisują procedury ustalania wywołania w sieci ATM. Komunikaty UNI SETUP sieci ATM przekazują numery portów dla strumienia medialnego RTP w polu identyfikatora GIT (Generic Identifier Transport).

Wiedzy o sieci szkieletowej ATM nie mają ani punkty końcowe ani portier. Brama medialna jest odpowiedzialna za translację pobieranych z żądań połączenia H.323 parametrów pasma i usług QoS na deskryptory ruchu sygnalizacyjnego ATM. Ponieważ nagłówki RTP są przenoszone przez sieć szkieletową ATM, konieczne jest dodanie dodatkowych 12 bajtów do wszystkich ramek innych niż ramki ATM, które muszą być dzielona na segmenty w komórkach ATM. Komórki ATM przenoszą 48 bajtów danych użytkownika z narzutem 5 bajtów. W celu zredukowania skutków narzutów RTP bramy medialne wyposaża się w opcję przeprowadzania kompresji nagłówka RTP.

Podsumowując: standardy integrujące usługi QoS powoli stają się rzeczywistością. Jednak na sukces ich implementacji należy poczekać.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200