Odtwarzanie danych po awarii

Veritas Software, dostawca oprogramowania do obsługi systemów pamięci masowych, oferuje zaawansowane rozwiązania do odtwarzania informacji po awarii systemów komputerowych. Systemy Veritas pozwalają na odtworzenie w ciągu kilku sekund danych, niezbędnych do kontynuowania działalności firmy.

Veritas Software, dostawca oprogramowania do obsługi systemów pamięci masowych, oferuje zaawansowane rozwiązania do odtwarzania informacji po awarii systemów komputerowych. Systemy Veritas pozwalają na odtworzenie w ciągu kilku sekund danych, niezbędnych do kontynuowania działalności firmy.

Oprogramowanie Veritas Disaster Recovery automatyzuje procedurę odtwarzania zasobów i pozwala na zarządzanie złożonymi systemami pamięci masowej za pośrednictwem pojedynczej konsoli. Oferta Veritas, kierowana zarówno do małych firm, jak i dużych korporacji, obejmuje: narzędzia do tworzenia kopii zapasowych i okresowego "przerzucania" danych (vaulting - zapisywanie danych na taśmach znajdujących się poza siedzibą firmy), replikację (repliki danych biznesowych wykonywane w czasie rzeczywistym), a także łączenie w klastry (wiele serwerów współpracujących w sieci lokalnej lub rozległej, udostępniających funkcje przełączania awaryjnego w trybie on-line).

Zobacz również:

Veritas świadczy także usługi doradcze w zakresie strategii odtwarzania po awarii (Disaster Recovery Strategy) i oferuje całodobową pomoc techniczną.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200