Odtwarzacz telewizji mobilnej w paśmie S

Alcatel i spółka ARCHOS podpisały porozumienie, na mocy którego wspólnie opracują odtwarzacz multimedialny umożliwiający odbiór telewizji mobilnej w paśmie S (2,2 GHz). Firmy prognozują, że pierwsze tego typu urządzenia pojawią się w sprzedaży z IV kwartale 2007 r.

Projektowany odtwarzacz multimedialny ma współpracować z rozwiązaniem Unlimited Mobile TV, hybrydowym systemem opartym na odbiorze transmisji naziemnej i satelitarnej. Urządzenie będzie zgodne z nową koncepcją opracowywaną obecnie przez wydzieloną grupę forum DVB (DVB-SSP, Satellite Services for Portable Devices). Nad projektem będą pracować głównie specjaliści z firmy ARCHOS, a Alcatel zapewni im wsparcie polegające na testowaniu zgodności operacyjnej oraz udostępnieniu fabryk, w których produkuje się układy scalone standardu DVB-SSP.

W ramach umowy obie spółki będą także szerzej promować telewizję mobilną i inne technologie pracujące w paśmie S oraz działać na rzecz większej dostępności gamy urządzeń z nimi współpracujących.


TOP 200