Odszedł wiceprezes Softbanku

Z Softbank SA odszedł Piotr Smólski, pierwszy wiceprezes firmy (wcześniej kierujący polskim oddziałem Hewlett-Packard).

Z Softbank SA odszedł Piotr Smólski, pierwszy wiceprezes firmy (wcześniej kierujący polskim oddziałem Hewlett-Packard).

Według oficjalnych informacji, Piotr Smólski sam zrezygnował z piastowanego stanowiska, gdyż uznał, że nie może pogodzić dwóch funkcji - wiceprezesa Softbanku i udziałowca Ster-Projektu (wraz z rodziną ma ok. 25% akcji tej firmy).

Prawdopodobnie powodem odejścia Piotra Smólskiego był konflikt interesów obu firm. Nie wiadomo na razie czy przejdzie on do Ster-Projektu.


TOP 200