Odporna klawiatura

Komputery dawno już wkroczyły do hal fabrycznych.

Komputery dawno już wkroczyły do hal fabrycznych.

Warunki, w jakich tam pracują, są często wyjątkowo ciężkie - duże zapylenie, wysokie temperatury, wilgotność, aktywne gazy. Stąd też wiele firm specjalizuje się w „przemysłowych" wykonaniach sprzętu komputerowego. Jedną z nich jest angielska firma Micro Control Systems. Produkuje

ona klawiatury zgodne z IBM PC/AT w wykonaniu „przemysłowym". IP Keyboard to klawiatura zamknięta w specjalnej, hermetycznej, metalowej obudowie odpornej na wiele czynników: temperaturę, zawilgocenie, brud, olej itd. Przy tym wytrzymuje ona ponad 20 mln naciśnięć.


TOP 200