Odnowiony Publisher

Microsoft wprowadza na rynek nową wersję pakietu Publisher 97.

Microsoft wprowadza na rynek nową wersję pakietu Publisher 97.

Microsoft zaprezentował nową wersję pakietu Publisher 97 dla Windows 95. Program oferuje nowe narzędzia do tworzenia i publikowania dokumentów, zbliżone do wykorzystywanych w profesjonalnych pakietach DTP. Publisher 97 jest przeznaczony dla małych biur lub firm - umożliwia tworzenie wysokiej jakości dokumentów, publikacji, listów, broszur lub plików pocztowych.

Publisher 97 integruje z siecią Web środowisko pracy bazujące na pakietach biurowych Microsoft. Zawiera galerię grafiki komputerowej o nazwie Clip Gallery, która łączy w sobie ok. 5 tys. plików graficznych, klipów wideo i plików audio. Dzięki wsparciu standardu OLE, obiekty wchodzące w skład galerii można wklejać do innych aplikacji używanych w procesie budowania dokumentów. Nowością jest Clip Gallery Live - narzędzie korzystające z usług sieci Web. Użytkownik może połączyć się ze wskazanym przez Microsoft serwerem sieci Web i przejrzeć ogromną bazę danych, która zawiera zestaw gotowych do użycia obiektów graficznych, obrazów wideo i plików audio. Po wybraniu interesującego użytkownika zestawu obiektów, Publisher 97 automatycznie ściąga je z serwera i dołącza do Clip Gallery.

Modyfikacje

Wprowadzając nowe narzędzia, Microsoft zmodyfikował jednocześnie programy asystenckie wbudowane w poprzednią wersję pakietu. Należą do nich: PageWizard - program wspomagający zadanie szybkiego budowania dokumentów; Design Gallery - zestaw szablonów pozwalających na różnorodne formatowanie dokumentów; TipPages - pomoc on-line, program doradza i sugeruje sposób budowy elementów dokumentu; Side-by-Side Help - przewodnik zapoznający z możliwościami pakietu Publisher 97; WordArt i Fancy First Letter Gallery - narzędzia do finalnej obróbki obiektów tekstowych i graficznych (formatowanie tekstu, obracanie obiektów graficznych, wypełnianie obiektów gradientem itp.).

Razem z Office

Pakiet jest zintegrowany z programami wchodzącymi w skład zestawu Microsoft Office. Umożliwia wklejanie obiektów graficznych z Clip Gallery Live (sieć Web) do innych aplikacji, np. PowerPoint. Publisher 97 jest też wyposażony w narzędzie Word Story Editor, które pozwala na edycję dokumentów Publisher 97 za pomocą programu Word i powtórne odesłanie ich do dalszej obróbki przez Publisher. Możliwy jest także import tekstów z Microsoft Works lub Corel WordPerfect oraz obiektów graficznych i wykresów Excel.

Microsoft Publisher 97 jest oferowany na dyskietkach 3,5" lub na dysku CD-ROM (wersja wzbogacona o dodatkowe fonty i obiekty graficzne). Pakiet ma być dostępny w 11 wersjach językowych. Niestety, Microsoft nie zamierza (przynajmniej w najbliższej przyszłości) polonizować tego produktu. Program ma pojawić się na naszym rynku w październiku. Ceny jeszcze nie ustalono, ale nie powinien on być dużo droższy niż Publisher 95 (220 zł + VAT).

Nowe narzędzia Publisher 97

- Web Site Wizard - kreator ułatwiający budowanie dokumentów standardu WWW. Użytkownik nie musi znać języka HTML, aby utworzyć stronę WWW przypominającą wyglądem profesjonalny dokument. Web Site Wizard pozwala w prosty sposób wykonywać wszystkie operacje używane do budowania stron WWW (projektowanie grafiki, wklejanie i formatowanie tekstu, rozkład elementów na stronie i wpisywanie powiązań).

- Zmodyfikowane Expanded Clip Gallery zawiera obecnie ponad 5 tys. obiektów, a nowa funkcja Clip Gallery Live pozwala na łączenie się z serwerem sieci Web i ściąganie dodatkowych obiektów multimedialnych.

- Mail Merge umożliwia budowanie listy adresów poczty elektronicznej lub import takich list z innych aplikacji (np. Word, Works, Access czy FoxPro) i wykorzystanie jej do rozsyłania w sieci publikacji utworzonych za pomocą Publisher 97. Microsoft udostępnił wiele nowych szablonów Avery, które ułatwiają zarządzanie pocztą elektroniczną.

- Postcard Page Wizard - małe przedsiębiorstwa używają często kart pocztowych do zawiadamiania klientów o nowych produktach, pokazach czy innych ważnych wydarzeniach. Kreator Postcard PageWizard ułatwia tworzenie takich kart, oferując opcje usprawniające pracę poczty (np. fonty rozpoznawane przez skanery pocztowe używane do odczytywania adresów).

- Expanded Design Checker - inteligentne narzędzie, pracujące efektywniej niż oferowany do tej pory program Layout Checker. Przegląda ono zarówno dokumenty przeznaczone do drukowania, jak i strony WWW, sprawdzając układ poszczególnych elementów i wykrywając ewentualne nieścisłości oraz błędy. Program sugeruje też sposoby ich usunięcia.

- Font Preview - narzędzie prezentujące wygląd dostępnych fontów. Publisher 97 oferuje 150 fontów standardu TrueType.

- Border and custom borders - narzędzie oferujące ponad 160 rodzajów ramek używanych do budowania dokumentów.


TOP 200