Odnaleźć wiedzę

Przedstawiciele lubelskiej firmy Anica System zamierzają sprzedawać systemy zarządzania wiedzą i aplikacje wspomagające obsługę klienta.

Przedstawiciele lubelskiej firmy Anica System zamierzają sprzedawać systemy zarządzania wiedzą i aplikacje wspomagające obsługę klienta.

Anica System z Lublina rozwija działalność w kilku strategicznych obszarach. Pierwszy z nich to budowa systemów wymiany informacji dla struktur rozproszonych - tzw. systemy zarządzania wiedzą. Dotyczy to np. dedykowanych systemów automatyzacji sprzedaży, a także analizy zgromadzonych informacji. Rozwiązania te tworzą rodzinę produktów EBI (Elektroniczny Bank Informacji).

Anica pracuje także nad budową rozwiązań wspomagających obsługę klienta CRM (Consumer Relationship Management) z wykorzystaniem platformy Lotus Notes. "Polski rynek na oprogramowanie CRM dopiero się budzi. Tworzy się rynek na systemy zarządzania kontaktami z klientem i zarządzania umowami. Aby z sukcesem wdrożyć tego rodzaju oprogramowanie, przedsiębiorstwo powinno być przede wszystkim dobrze przygotowane organizacyjnie. Informatyzacja nie przygotowanego przedsiębiorstwa spowoduje tylko utrwalenie złych procedur" - mówi Piotr Masłowski, wiceprezes Anica System.

W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa i jego kultury organizacyjnej rozwiązania dotyczące zarządzania wiedzą opierają się na wykorzystaniu możliwości poczty elektronicznej, platformy pracy grupowej czy baz danych. Niedawno lubelska spółka wygrała kontrakt na stworzenie systemu automatyzacji sprzedaży dla międzynarodowej firmy kosmetycznej.

Anica zajmuje się doradz-twem obejmującym definiowanie potrzeb informatycznych kli-entów. Najważniejszym elementem w tym procesie jest - co podkreślają przedstawiciele firmy - bliska współpraca z klientem i zrozumienie istoty prowadzo-nej przez niego działalności. Kolejny obszar zainteresowań firmy to budowa infrastruktury telekomunikacyjnej. W ofercie znajdują się także systemy: wspomagające zarządza-nie i okablowania strukturalnego.

Anica System powstała w 1991 r. Początkowo zajmowała się sprzedażą urządzeń elektronicznych. Trzy lata później nastąpił zwrot - kierownictwo zdecydowało o ograniczeniu działalności tylko do branży komputerowej. "Przekształcenie firmy w spółkę akcyjną zamyka - jak to lubimy określać - pierwszą fazę naszego rozwoju. Wówczas powstała strategia, która obowiązuje do dzisiaj. Przede wszystkim określiliśmy segment rynku, na którym chcieliśmy oferować nasze rozwiązania. Postanowiliśmy, że będziemy się zajmować wyłącznie tworzeniem rozwiązań dla dużych klientów instytucjonalnych" - mówi Piotr Masłowski.

Przełom w rozwoju firmy nastąpił w 1997 r. Wraz z czterema innymi firmami informatycznymi Anica System postanowiła stworzyć Grupę Computer Plus. Inicjatywa ta miała im umożliwić uczestnictwo w dużych przetargach. Koncepcja wspólnego działania nie przetrwała zbyt długo. Część firm wystąpiła z konsorcjum, ale wszystkie nadal współpracują w zakresie wymiany doświadczeń. W tamtym okresie Anica pozyskała również dwóch inwestorów - Lubelski Fundusz Kapitałowy i Wschodnie Towarzystwo Inwestycyjne, którzy zainwestowali w firmę ponad 1 mln USD.

Gdy Anica zdecydowała się odejść od sprzedaży tzw. systemów z półki, zakończyła się druga faza rozwoju. "Zdecydowaliśmy, że będziemy tworzyć systemy dedykowane, tzn. dostosowane do wymagań klienta. Nie dysponujemy dziedzictwem przeszłości, dlatego każde rozwiązanie tworzymy od nowa" - stwierdza Piotr Masłowski.


TOP 200