Odłączone zasilanie

Sąd odrzucił wniosek o upadłość, złożony przez zarząd BPS, producenta i dostawcy systemów zasilania awaryjnego, siłowni telekomunikacyjnych i agregatów prądotwórczych.

Sąd odrzucił wniosek o upadłość, złożony przez zarząd BPS, producenta i dostawcy systemów zasilania awaryjnego, siłowni telekomunikacyjnych i agregatów prądotwórczych.

Jako powody złożenia pisma zarząd podawał utratę płynności finansowej i brak możliwości spłacania kredytów. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, gwoździem do trumny BPS było kilka kontraktów zawartych m.in. z wykonawcą instalacji u jednego z operatorów telekomunikacyjnych. Zarząd spółki skierował nowe pismo z wnioskiem o postępowanie układowe, licząc na kontynuację działalności. W tym czasie spółce wyrósł nowy konkurent. Biuro w Polsce, w związku z kłopotami dotychczasowego partnera, otwiera Invensys Powerware. Zatrudnienie w nim znalazło kilku pracowników BPS.


TOP 200