Oddział zintegrowany

Połączeniem wrocławskiego oddziału Qumak International z firmą MIS zakończyły się trzymiesięczne negocjacje krakowskiej firmy z wrocławską MIS Management Information Systems. Dotychczasową działalność wrocławskiej spółki, na mocy umowy podpisanej 12 lipca br., ograniczono do subdystrybucji produktów Toshiby i Fujitsu.

Połączeniem wrocławskiego oddziału Qumak International z firmą MIS zakończyły się trzymiesięczne negocjacje krakowskiej firmy z wrocławską MIS Management Information Systems. Dotychczasową działalność wrocławskiej spółki, na mocy umowy podpisanej 12 lipca br., ograniczono do subdystrybucji produktów Toshiby i Fujitsu.

Wrocławska spółka zajmująca się do tej pory działalnością integracyjną i dystrybucją m.in. programów F/K oraz pakietów sterowania produkcją w zakładach szyjących stanowi faktycznie podstawę pod reorganizowany oddział Qumak International - spółkę MIS-Qumak. "MIS starał się robić to, czym zajmuje się nasza firma - twierdzi prezes Qumak International Krzysztof Pyzik - ale na działalność na dużą skalę był za słaby kapitałowo".

We wrocławskim oddziale Qumaka zostali zatrudnieni wszyscy dotychczasowi pracownicy spółki MIS, której prezes, Bożena Skibicka jest obecnie dyrektorem ds. marketingu Qumak International. Natomiast dyrektor naczelny MIS Jacek Tylec został szefem nowo utworzonej warszawskiej filii Qumaka.

"Obecnie zamierzamy oferować kompleksową komputeryzację przedsiębiorstwa przemysłowego" - stwierdził Krzysztof Pyzik. Jego zdaniem dzięki silnej pozycji MIS na wrocławskim rynku dystrybucji i usług integracyjnych, MIS-Qumak stanie się jednym z "większych graczy" na rynku małych i średnich przedsiębiorstw. "Chcemy być integratorem tych firm, których wartość rocznej sprzedaży waha się między 5 a 200 mln USD" - dodaje Krzysztof Pyzik.

Natomiast Jacek Tylec twierdzi, że za połączeniem obu firm "stoi optymalizacja kosztów i większe możliwości kapitałowe". "Nie możemy mówić o przejęciu Management Information Systems przez Qumak, gdyż MIS nadal prowadzi sprzedaż produktów Toshiby i Fujitsu" - dodaje Jacek Tylec. Jednak wrocławska firma zatrudnia obecnie jedynie księgową, a prezes MIS Bożena Skibicka nie podjęła jeszcze decyzji, co do losów spółki.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200