Odciążyć administratora

Z Michaelem Simpsonem, odpowiedzialnym w firmie Novell za marketing usług katalogowych i produktów do zarządzania sieciami, rozmawia Michał Szafrański.

Z Michaelem Simpsonem, odpowiedzialnym w firmie Novell za marketing usług katalogowych i produktów do zarządzania sieciami, rozmawia Michał Szafrański.

Czy NDS for NT, którego niezależna od NetWare wersja znajdzie się na rynku w drugiej połowie br., będzie mogła konkurować z Active Directory, mającymi pojawić się wraz z Windows NT 5.0?

Microsoft, wprowadzając Acitve Directory, nie rezygnuje z bazy SAM (Security Account Manager), na której zbudowany jest dostępny obecnie NDS for NT. Microsoft dodaje do SAM dodatek o nazwie ADSI (Active Directory Service Interface), który umożliwia niezależnym producentom odwoływanie się do usług katalogowych NT, oraz buduje własny system zarządzania usługami katalogowymi. Niemniej upłynie trochę czasu, zanim usługi Active Directory będą w pełni funkcjonalne. Podczas konferencji technicznej dla programistów Professional Developer Conference Microsoft poinformował, że za dziewięć miesięcy od premiery Windows NT nowe usługi katalogowe tego systemu zostaną w pełni zintegrowane z katalogami poszczególnych aplikacji, w szczególności serwera komunikacyjnego Exchange.

My taką integrację oferujemy już dzisiaj i - poprzez standardowy interfejs ADSI - zapewnimy ją także w NT 5.0. Przeprowadziliśmy już wstępne testy dostępnej obecnie wersji NDS for NT. W nie zmodyfikowanej postaci pracuje ona w pełni poprawnie na wersji beta Windows NT Server 5.0.

NDS nie zastępuje Active Directory. Oferujemy jedynie alternatywną, znacznie bogatszą metodę zarządzania usługami katalogowymi. Według nas - lepszą, gdyż zapewnia ona np. w połączeniu z pakietem Zen Works wdrożenie polityki bezpieczeństwa dla wszystkich wersji Windows, w tym Windows 3.x i Windows NT 3.x. Tego nie czyni nawet Microsoft w swoim rozwiązaniu Zero Administration Windows. My w lepszy sposób integrujemy aplikacje i zarządzamy nimi. Wzbogacamy więc funkcjonalność Active Directory.

Dla kogo - według Novella - przeznaczony jest NDS for NT?

Przede wszystkim dla użytkowników mieszanych sieci NetWare i Windows NT. Jego wykorzystanie jest najbardziej opłacalne wtedy, gdy liczba serwerów NetWare jest porównywalna z liczbą stosowanych serwerów NT. Opłacalność maleje, wtedy gdy istotnie przeważają serwery NT lub NetWare.

Oczywiście, nasze rozwiązanie będziemy proponować też klientom, którzy operują w "czystym" środowisku NT - po wprowadzenie wersji pracującej w pełni niezależnie od NetWare.

Odpowiedzią Microsoftu na ideę komputerów sieciowych było ogłoszenie inicjatywy Zero Administration Windows. Obecnie Novell proponuje takie samo rozwiązanie pod nazwą Zen Works. Czym produkt Novella będzie różnił się od propozycji Microsoftu?

Zen Works to nie to samo co ZAW. Nasz produkt jest bardziej kompleksowy. Zen integruje wszystkie ustawienia i pliki policy dostępne w ZAW i przechowuje je w NDS-ie. Dotyczy to zarówno profili użytkowników, jak i stacji roboczych. Można zapytać, dlaczego oferujemy tę funkcjonalność skoro Windows NT ma już wbudowany mechanizm, umożliwiający realizację różnych profili użytkowników i stacji roboczych? Z naszych badań wynika jednak, że tylko nieznaczna część administratorów NT rzeczywiście stosuje ten mechanizm. Dzieje się tak dlatego, że jest on nieefektywny, systemowi Microsoftu bowiem brakuje dobrych usług katalogowych i narzędzi, które usprawniłyby proces tworzenia i przechowywania takich profili.

Novell dostarcza rozwiązanie tych problemów w postaci pakietu Zen Works. To samo dzieje się od 15 lat - korzystamy z rozwiązań Microsoftu i je ulepszamy. Tak było z DOS-em, gdy wprowadzaliśmy NetWare, i to samo dzieje się obecnie z Windows NT.

Ponadto Zen Works ma możliwość inwentaryzowania komputerów pracujących w sieci. Potrafi automatycznie zebrać wszystkie informacje widoczne za pośrednictwem panelu sterowania w Windows 95 bądź Windows NT 4.0 i przenieść je do NDS-u, gdzie zajmują tylko 2 KB. Na podstawie tych informacji można później przygotowywać pakiety instalacyjne aplikacji i rozsyłać je w sieci. Co więcej, po dane te można sięgnąć za pośrednictwem mechanizmu ODBC w celu np. stworzenia raportu lub też przeniesienia informacji do zewnętrznej bazy danych.

Zen Works ma zawierać też funkcję monitorującą wszystkie zmiany na stacjach roboczych i w razie potrzeby kopiującą na lokalne dyski twarde usunięte przez pomyłkę pliki, potrzebne do działania pewnych aplikacji bądź systemu operacyjnego.

Ale podobne funkcje spełnia także pakiet ManageWise...

Tak, ale ManageWise jest bardziej sprzętowy. Potrafi "zapytać" stację roboczą o 1300 różnych parametrów krytycznych z punktu widzenia pracy urządzania. Zen Works dedykowany jest raczej do zarządzania aplikacjami niż sprzętem.

W pierwszej połowie przyszłego roku zamierzamy zintegrować Zen Works i ManageWise. Administrator ma zarządzać tymi aplikacjami za pośrednictwem jednej konsoli o nazwie roboczej Houston. Część danych, zebranych podczas procesu inwentaryzacji, będzie przechowywana w NDS-ie, część - w zewnętrznej bazie danych. Podział jest konieczny ze względu na liczbę danych, jakie ManageWise potrafi zgromadzić.


TOP 200