Odchudzanie systemu

Windows Me nie pozwala na usunięcie wielu zbędnych programów i funkcji, ale istnieją narzędzia, które umożliwiają zmniejszenie go nawet do 70 MB.

Windows Me nie pozwala na usunięcie wielu zbędnych programów i funkcji, ale istnieją narzędzia, które umożliwiają zmniejszenie go nawet do 70 MB.

Microsoft wprowadził na rynek Me, ostatnią aktualizację systemów Windows 95 i 98. Chociaż system nie zawiera nowych, radykalnych rozwiązań, to z pewnością zajmuje dużo miejsca na dysku - jeśli użytkownik zdecyduje się na instalację wszystkich dostępnych opcji, Windows Me wymaga aż 590 MB na dysku.

Przy instalacji standardowej oprogramowanie wymaga mniej miejsca, ale i tak zawiera wiele funkcji, z których przeciętni użytkownicy nie będą korzystać, a jeśli będą, to sporadycznie. Niestety program instalacyjny nie pozwala na zrezygnowanie z tych elementów.

Microsoft m.in. zdecydował się dołączyć do systemu aplikacje Media Player i Movie Maker. Są one konkurencyjne wobec innych tego rodzaju programów - odtwarzaczy plików multimedialnych i aplikacji do edycji plików wideo. Mimo przegranego procesu i w tym przypadku firma postąpiła podobnie, jak z Internet Explorerem. Użytkownik nie może zainstalować Windows Me, nie instalując jednocześnie Media Player i Movie Maker.

Warto więc wiedzieć, że istnieją narzędzia, które umożliwiają modyfikację Windows Me i zasadniczą zmianę konfiguracji systemu oraz jego "odchudzenie". Shane Brooks opracował nową wersję programu narzędziowego typu shareware 98Lite Me. Program ten pozwala m.in. na deinstalację Media Playera i Movie Makera oraz innych aplikacji, które nie są użytkownikowi potrzebne. 98Lite Me jest nową wersją 98Lite III, który umożliwia usuwanie z Windows 98 m.in. przeglądarki Internet Explorer.

Po uruchomieniu, program ten dodaje do okna Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania nie umieszczane tam standardowo, takie jak Media Player, które można wówczas w typowy dla Windows sposób usunąć. Możliwe jest jednak ponowne zainstalowanie usuniętych elementów z CD-ROM-u z Windows Me.

Autor programu twierdzi, że możliwe jest uruchomienie systemu okrojonego do ok. 70 MB i to w wersji wraz z przeglądarką Internet Explorer. Narzędzia 98Lite III i 98Lite Me są dos- tępne w Internecie pod adre-sem:http://www.98lite.net/products.html . Rejestracja programu 98Lite Me kosztuje 25 USD.

Być może wkrótce pojawi się program do kompresji Windows. Firma M-Systems zamierza nawią- zać współpracę z Shane Brooks i opracować narzędzia, które pozwolą na zmniejszenie obję- tości Windows do 32 MB. Umożliwiłoby to umieszczenie sys- temu w układzie scalonym DiskOnChip (http://www.msys.com/docfam.asp ) i wykorzystanie go w komputerach naręcznych.

--------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie InfoWorld oprac. jch.


TOP 200