Od źródła do pliku

Badania naukowe dotyczące cyfrowej obróbki obrazu prowadzone na Politechnice Śląskiej są działaniami na rzecz społeczności lokalnej, służąc również upowszechnianiu polskiego dziedzictwa kulturowego.

Badania naukowe dotyczące cyfrowej obróbki obrazu prowadzone na Politechnice Śląskiej są działaniami na rzecz społeczności lokalnej, służąc również upowszechnianiu polskiego dziedzictwa kulturowego.

Zagadnienia związane z wizją komputerową i zastosowaniami technik multimedialnych od paru lat stanowią temat prac badawczych na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Specjalizuje się w nich szczególnie grupa naukowców z Zakładu Teorii Sterowania. Nieformalny zespół badawczy pod kierunkiem prof. Konrada Wojciechowskiego pracuje nad rozwiązaniami w zakresie poprawy jakości obrazów cyfrowych (redukcji szumów barwnych, poprawy kontrastowości czy segmentacji).

Śląscy badacze podejmują się realizacji projektów związanych z cyfrowym przetwarzaniem obrazów i digitalizacją dokumentów. Ich zdaniem, Internet jest idealnym miejscem prezentacji dorobku kulturowego minionych pokoleń i znakomitym medium promocji kultury.

Kopernik i Chopin

W wyniku współpracy z Polskim Komitetem UNESCO gliwiccy naukowcy przygotują multimedialną prezentację zabytków polskiego piśmiennictwa, znajdujących się na liście Pamięć świata. Cyfrowej reprodukcji zostanie poddane dzieło Mikołaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich oraz rękopisy utworów muzycznych i listów Fryderyka Chopina. Nad stroną merytoryczną przedsięwzięcia mają czuwać historycy i muzykolodzy. Ich zadaniem będzie uzupełnienie materiału dokumentalnego informacjami nakreślającymi nauko- wy, historyczny i kulturowy kontekst powstania zdigitalizowanych utworów. We współpracy z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zostanie opracowany CD-ROM, a także witryna internetowa poświęcona życiu i twórczości Mikołaja Kopernika i Fryderyka Chopina. W przyszłości digitalizacji ma być też poddane Archiwum Ringelbluma, zawierające cenne dokumenty obrazujące zagładę getta warszawskiego.

Zespół pracowników Politechniki Śląskiej planuje również wspólnie z muzykologami dokonać konwersji utworów polskiej muzyki dawnej do współczesnego zapisu nutowego. Trwa przeszukiwanie archiwów parafialnych w diecezjach należących do Metropolii Górnośląskiej. Naukowcy mają nadzieję, że odnajdą tam unikalne zbiory obrazujące twórczość muzyczną Śląska.

Wśród zbiorów nut wykorzystywanych przez kościelnych organistów niejednokrotnie znajdują się bardzo cenne, stare egzemplarze. Wiele z nich jest bardzo zniszczonych. Wydawnictwa te są zwracane albo przekazywane do archiwów lub zbiorów muzealnych.

Pomysł zyskał zrozumienie i poparcie górnośląskiej hierarchii kościelnej. Dzięki niemu ma szansę ujrzeć światło dzienne wiele zapomnianych, od dawna nie używanych dokumentów. W przyszłości jego autorzy chcieliby dokonać cyfrowej archiwizacji wszystkich najciekawszych zapisów nutowych polskiej muzyki dawnej. Wierzą, że uda im się to wykonać w ramach europejskiego programu Eureka. W tym celu zamierzają nawiązać współpracę z naukowcami z Uniwersytetu Wileńskiego, Uniwersytetu Wysp Jońskich w Grecji oraz Uniwersytetu w Toronto. Projekt otrzymał roboczą nazwę ECH:TOPICC. W dużej części ma być sfinansowany z funduszy KBN. Umożliwiłoby to rozpropagowanie najcenniejszych i najciekawszych, a niejednokrotnie zapomnianych, staropolskich utworów muzycznych. Zebrane i opracowane materiały zostaną udostępnione za pośrednictwem Internetu i na CD-ROM-ach. Cyfrowe kopie muzycznych manuskryptów będą wzbogacone w opracowania historyczne, informacje z zakresu teorii sztuki, sylwetki kompozytorów, prezentacje starych instrumentów. Będzie także możliwe wysłuchanie poszczególnych utworów zapisanych jako pliki MP3.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200