Od września kaucja za 'komórkę'

Operatorzy telefonii komórkowej w Polsce tracą rocznie ponad 700 mln zł z powodu nieuczciwych klientów. Pod koniec września planują więc wprowadzenie kaucji w wysokości do 1 tys. zł przy zakupie nowego telefonu. Dotyczyć to będzie tych klientów, którzy nie zgodzą się na weryfikację swojej zdolności płatniczej.

Polscy operatorzy sieci komórkowych tracą razem w skali roku 720 mln zł z powodu nieuczciwych klientów (60 mln zł miesięcznie). Koszty te spowodowane są nieopłacaniem przez abonentów Ery, Plusa i Idei rachunków telefonicznych. Prawie 20 mln zł strat miesięcznie to efekt oszustw dokonywanych z premedytacją ze strony klientów operatorów. Przedstawiciele sieci komórkowych uważają, że taka weryfikacja jest koniecznością wynikającą z przybierającej na sile skali oszustw. Oceniają oni, że z zamiarem nie płacenia rachunków telefonicznych przychodzi miesięcznie około 15 tys. osób (tyle co miesiąc wszyscy trzej operatorzy kierują wniosków do sądu). Nieuczciwi abonenci stanowią więc 10 proc. wszystkich klientów trzech operatorów.

Operatorzy telefonii komórkowej zdecydowali więc wspólnie o wprowadzeniu od końca września br. akcji, która zakłada pobieranie kaucji przy zakupie nowego aparatu telefonicznego w wysokości nie przewyższającej 1 tys. zł (ale nie mniejszej niż 500 zł). Kwotą tą obciążeni zostaną klienci, którzy nie zgodzą się na weryfikację swojej zdolności płatniczej. Weryfikacja będzie polegać na sprawdzeniu, czy dana osoba nie zalega z rachunkami telefonicznymi u innych operatorów.

Zmiana przez operatorów warunków sprzedaży telefonów komórkowych związana jest bezpośrednio z podpisaną właśnie przez prezydenta nowelizacją Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (UODO). Operatorzy planują wspólnie złożyć własny projekt nowelizacji tej ustawy. Ich zdaniem dokument podpisany przez prezydenta uniemożliwia operatorom wymianę pomiędzy sobą danych osobowych tych abonentów, którzy okazują się nieuczciwymi klientami. W swoim projekcie operatorzy postulować będą utworzenie centralnej bazy danych o tego typu klientach oraz wprowadzenia możliwości weryfikacji wiarygodności kredytowej abonentów.

Przed nowelizacją UODO operatorzy mieli w zwyczaju wymieniać się danymi osób (numery PESEL), które zalegają z płatnościami wobec operatora sieci komórkowej. Nowelizacja chroni informacje o numerze PESEL każdego człowieka, więc identyfikacja nielojalnych klientów nie jest już możliwa.

Kwota kaucji ma być jednakowa u każdego operatora.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200