"Od wizji do rzeczywistości" - seminarium w Londynie dla biznesmenów

Hewlett-Packard jest znany z tego, że swoich potencjalnych klientów stara się edukować w zakresie technologii komputerowych, zapraszając ich na seminaria prowadzone przez niezależne, uznane na świecie, centra szkoleniowe.

Hewlett-Packard jest znany z tego, że swoich potencjalnych klientów stara się edukować w zakresie technologii komputerowych, zapraszając ich na seminaria prowadzone przez niezależne, uznane na świecie, centra szkoleniowe.

Kolejne tego typu spotkanie, za zaproszeniami, odbyło się w Londynie, w dniach 1-2 grudnia br., i było poprowadzone przez Cambridge Technology Group, amerykańską firmę consultingową. Głównym wykładowcą był prof. John Donovan, autor jednej z pierwszych książek na temat systemów operacyjnych (Operating Systems, 1974), na której szkoliło się niejedno pokolenie informatyków, także na polskich uczelniach.

Seminarium nie miało charakteru marketingowego, jak sądzili liczni przedstawiciele polskiej administracji i świata biznesu zaproszeni przez , którzy w ostatniej chwili zrezygnowali z udziału w nim. Wręcz przeciwnie, głównym tematem była reorganizacja własnej firmy za pomocą technologii komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem otwartości systemów, środowisk kient/serwer, konieczności migracji i strategicznego planowania.

Więcej o seminarium w następnych numerach Computerworld.


TOP 200