Od usług nie ma odwrotu

Segment usług czeka wzrost, kontrakty outsourcingowe stają się bardziej dojrzałe, krajobraz rynku zmieni zapewne cloud computing.

Od usług nie ma odwrotu

Wyniki firm świadczących usługi za rok 2010 pokazują, że na rynek powróciło ożywienie. Mówią o tym także analitycy. "Rynek rośnie, ale z samego spowolnienia w 2009 r. wychodzi powoli" - zastrzega Ewa Zborowska, Senior Research Analyst, IT Services, IDC Poland. Według wstępnych danych IDC Poland, rynek IT w Polsce osiągnął w 2010 r. 9,21 mld USD (przyjmując kurs 3,0221 zł za 1 USD). Wartość sprzedaży sprzętu wyniosła 5,06 mld USD, oprogramowania - 1,2 mld USD, a usług - 2,95 mld USD, które wzrosły o nieco ponad 5,5% "Ostateczne podsumowanie jest już na ukończeniu i widzimy, że podane wcześniej liczby nie ulegną głębszym zmianom i nasza prognoza powinna się sprawdzić" - mówi Ewa Zborowska. Z kolei na rok 2011 prognozowany przez IDC wzrost segmentu usług sięgnie 7%, sprzętu o 3%, oprogramowania o 8%, całego rynku o 5%.

W opinii IDC budżety wydają się odmrożone, firmy inwestują, ale bardzo rozważnie, tzn. projekty muszą być uzasadnione biznesowo i raczej można ogłosić koniec wieloletnich kontraktów. Będą oczywiście kontrakty na długie projekty, ale sam projekt dzielony jest na części i dostawca rozliczany zostaje po kolejnych etapach. Inną metodą są umowy ramowe, na których podstawie dostawca otrzymuje zlecenia. "Ponadto wygląda na to, że w 2010 wreszcie będzie można pokazać faktyczne projekty cloud computing, a wszechobecny temat chmury może wpłynąć na rynek outsourcingu" - uważa Ewa Zborowska.

W raporcie "Poland IT Services Market 2010-2014 Forecast and 2009 Analysis" IDC Poland prognozowało całkowitą wartość polskiego rynku outsourcingu IT (Information Technology Outsourcing, ITO) w 2010 r. na ok. 500 mln USD. Wzrost tego segmentu rok do roku o 7% sprawia, że jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów usług IT w naszym kraju. Udział usług outsourcingowych w Polsce w całkowitym rynku usług IT kształtuje się na poziomie 17% i jest jednym z najwyższych wśród krajów regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Sektor nowoczesnych usług biznesowych obejmuje, oprócz ITO, również usługi BPO (Business Process Outsourcing), SSC (Shared Services Centers), KPO (Knowledge Process Outsourcing). Według Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL), wartość polskiego sektora szacowana jest na ponad 2,5 mld USD. W 300 polskich i zagranicznych centrach usług biznesowych pracuje ponad 50 tys. specjalistów.

Widać dojrzewanie

Wiele firm rozlicza już usługi IT z perspektywy wartości biznesowej, którą takie rozwiązania mogą wygenerować. Rośnie zatem znaczenie jakości usług i skali usprawnień, jakie mogą przynieść dla biznesu klienta.

Michał Grabarz, dyrektor IT w Infosys BPO Europe.

Porównując wyniki 2010 z latami wcześniejszymi, Michał Kasprzak, wiceprezes Web Inn, ekspert Instytutu Outsourcingu, obserwuje kilka nakładających się na siebie zjawisk. "Na pewno cieszy ponowne ożywienie rynku po stagnacji, która nastąpiła w pierwszych kwartałach kryzysu. Klienci kupują bardzo ostrożnie, ważąc każdą złotówkę, ale jednak kupują" - zauważa Michał Kasprzak. Drugie zjawisko, również częściowo związane z kryzysem i utrudnionym dostępem do finansowania, to wzmożone zainteresowanie usługami dzierżawy systemów, aplikacji czy infrastruktury IT jako alternatywy dla kosztownych inwestycji.

Choć są to zmiany stanowiące prostą reakcję na nową sytuację ekonomiczną, to w ich tle Michał Kasprzak dostrzega stopniowe, ale postępujące dojrzewanie rynku usług outsourcingu IT w Polsce. Jego zdaniem, odchodzi się od usług typu "serwis IT", ograniczających się do działań interwencyjnych czy prostego "przedłużania gwarancji na sprzęt IT", na rzecz kompleksowego przejmowania odpowiedzialności za działanie określonych systemów, aplikacji czy usług.


TOP 200