Od stycznia akcyza z elektronicznym dokumentem

Od stycznia 2011 r. wszystkie wewnątrzwspólnotowe przemieszczenia towarów objętych akcyzą są monitorowane przez EMCS PL, centralny system informatyczny wdrożony przez Ministerstwo Finansów.

Takie systemy zostały zbudowane w każdym kraju Unii Europejskiej. Z uwagi na złożoność programu EMCS PL nie wszystkie jego funkcje są uruchomione jednocześnie. Projekt podzielono na dwa cykle. W Polsce od 1 stycznia 2011 rusza pierwszy cykl obejmujący unijne fazy FS0 oraz FS1, który umożliwia elektroniczną obsługę przemieszczenia, czyli wysyłanie, otrzymywanie i anulowanie dokumentu e-AD, wysyłanie i otrzymywanie raportu odbioru, dokonywanie zmiany miejsca przeznaczenia oraz przesyłanie raportu z kontroli. Od 1 stycznia 2012 cykl drugi (unijna faza FS2) wprowadzi nowe funkcje, tj. odmowę przyjęcia wyrobów, wyjaśnienia na temat niedoborów bądź nadwyżek wyrobów, przerwanie przemieszczania. Zmiany czekają także przedsiębiorców z branży tytoniowej, paliwowej i alkoholowej, którzy do końca 2011 r. muszą dostosować własne oprogramowanie do nowego standardu, tak aby nadzorowany ruch towarowy znalazł odzwierciedlenie w ewidencji systemu centralnego. Firmy przemieszczające wyroby akcyzowe z oraz do krajów UE już od 1 stycznia tego roku korzystają z nowego systemu. Kiedy z systemu zaczną korzystać wszystkie przedsiębiorstwa, praktycznie wyeliminowany zostanie obieg dokumentacji papierowej. System ma też ułatwiać bieżące monitorowanie przemieszczania wyrobów akcyzowych, uprościć procedury związane z poborem akcyzy poprzez zastąpienie dokumentu papierowego dokumentem elektronicznym i umożliwić automatyczne sprawdzanie kontrahentów.


TOP 200