Od lipca tańszy roaming w UE

Za dwa lata maksymalne koszty rozmów, wiadomości SMS i transmisji danych w roamingu mają być niemal o 50% niższe niż obecnie.

Lipiec 2012 r.

70 eurocentów - koszt za 1 MB danych pobranych lub wysłanych w roamingu

29 eurocentów - maksymalny koszt minuty połączenia w roamingu

9 eurocentów - koszt 1 SMS w roamingu

Lipiec 2014 r.

20 eurocentów - koszt za 1 MB danych pobranych lub wysłanych w roamingu

19 eurocentów - maksymalny koszt 1 min połączenia w roamingu

6 eurocentow - koszt 1 SMS w roamingu

Europejscy parlamentarzyści przyjęli nowe przepisy ograniczające maksymalną wysokość opłat za połączenia telefoniczne, transmisję danych i wiadomości tekstowe przesyłane spoza macierzystej sieci komórkowej. Z początkiem lipca br. maksymalny koszt opłaty za minutę połączenia w roamingu spadnie z 35 do 29 eurocentów. Dwa lata później nastąpi kolejna obniżka. W lipcu 2014 r. minuta połączenia telefonicznego w roamingu na terenie Unii Europejskiej nie będzie mogła kosztować więcej niż 19 eurocentów.

Mniejsze opłaty za dane

W przypadku wiadomości tekstowych obniżka będzie realizowana w dwóch etapach. Maksymalna wysokość opłat wyniesie 9 eurocentów od lipca br. i 6 eurocentów od początku lipca 2014 r. Obecny limit wynosi 11 eurocentów za 1 SMS.

Zmniejszony zostanie limit opłat za przesyłanie danych. Z początkiem lipca 2012 górna wartość opłat za 1 MB danych pobranych lub wysłanych poza macierzystą siecią komórkową wyniesie 70 eurocentów. W 2014 za taką samą ilość danych przesłanych w roamingu na terenie państw UE zapłacimy nie więcej niż 20 eurocentów. Obowiązujące obecnie przepisy nie nakładają ograniczeń na wysokość opłat za transmisję danych w roamingu. Według analiz Komisji Europejskiej, w praktyce koszty przesłania 1 MB danych spoza własnej sieci komórkowej wynoszą co najmniej 2 euro!

Przedstawiciele Komisji Europejskiej podkreślają, że zmiany legislacyjne przyniosą użytkownikom europejskich sieci komórkowych wymierne oszczędności. Z szacunków Parlamentu Europejskiego wynika, że osoby, które często podróżują po państwach UE, zaoszczędzą rocznie nawet 1000 euro. Operatorzy komórkowi będą musieli obligatoryjnie informować klientów o przekroczeniu ustalonych na poziomie 50 euro opłat za usługi komórkowe w roamingu. Wprowadzenie nowych regulacji ma przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności i otwartości unijnego rynku usług telekomunikacyjnych.

Jeden unijny numer telefonu

Plany zakładają wprowadzenie możliwości swobodnego przenoszenia numeru komórkowego między sieciami operatorów działających w różnych krajach Unii. Usługi roamingowe świadczyć mają też unijni operatorzy wirtualni. Przed wejściem w życie nowe przepisy muszą zyskać aprobatę Rady UE, jednak to formalność.


TOP 200