Od kresek do agregatów

Na rynku jest niewiele narzędzi do integracji systemu kodów kreskowych z aplikacjami ERP.

Na rynku jest niewiele narzędzi do integracji systemu kodów kreskowych z aplikacjami .

Potencjalne korzyści wynikające z integracji pakietów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem z systemami kodów kreskowych są ogromne. Te drugie praktycznie eliminują ryzyko popełnienia błędu czy to na etapie procesów produkcyjnych, dystrybucji towarów, czy też obiegu dokumentów papierowych (np. faktur i rachunków). Bezspornie ułatwiają proces zarządzania jakością i logistyką.

Problemy do rozwiązania

Kluczowym problemem pozostaje integracja aplikacji wspomagających zarządzanie z systemami zajmującymi się generowaniem, drukowaniem i odczytem kodów kreskowych. Jest to tym trudniejsze, im bardziej skomplikowane procesy są obsługiwane przy użyciu terminali do skanowania kodów i im więcej danych jest koniecznych do prawidłowego opisania tych procesów. Wiążą się z tym problemy funkcjonalne, takie jak konieczność zaprojektowania łatwego w nawigacji interfejsu, czytelnego nawet na niewielkim ekranie terminalu. Nie mniej ważne są problemy techniczne, związane z wolumenem danych przesyłanych do terminalu i z powrotem, czy ich replikacją.

Wszyscy dostawcy systemów klasy ERP deklarują, że przygotowanie interfejsów pomiędzy ich produktami i systemem kodów kreskowych nie stanowi żadnego problemu. Najczęściej odbywa się to za pomocą warstwy pośredniej (która przekłada dane z systemu kodów kreskowych na format bazy danych), względnie na podstawie plików tekstowych.

Mimo tych deklaracji, na rynku wciąż jest niewiele narzędzi umożliwiających integrację systemu kodów kreskowych z dowolnym systemem ERP. Należą do nich systemy FlexNet, zaprojektowany przez firmę Apriso, oraz T-Link, wdrożony przez kilka firm działających na rynku polskim. To drugie rozwiązanie zostało pod koniec 2002 r. odkupione wraz z częścią firmy TRW Integrated Supply Chain Solutions przez QAD.

System T-Link to w istocie dwa moduły: T-Collect (odpowiadający za zbieranie danych i ich przełożenie na język XML) oraz T-Connect (umożliwiający połączenie z niemal dowolną bazą danych). "Dzięki oparciu całego rozwiązania na XML integracja z dowolną aplikacją ogranicza się do stworzenia odpowiedniego interfejsu API do systemu ERP i opisania procesów" - mówi Tomasz Zapalski, kierownik projektów w QAD Polska. Jak zapewniają przedstawiciele , proces integracji można zamknąć w kilka dni. Na zakup systemu T-Link zdecydowała się spółka Valeo Autosystemy, a o zakupie myślą również HUF Polska i Visteon Poland.


TOP 200