Od informacji do zarządzania wiedzą

Gromadzenie informacji, przetwarzanie ich w wiedzę i efektywne udostępnianie ma strategiczne znaczenie dla takiego przedsiębiorstwa jak ComputerLand.

Gromadzenie informacji, przetwarzanie ich w wiedzę i efektywne udostępnianie ma strategiczne znaczenie dla takiego przedsiębiorstwa jak ComputerLand.

Od informacji do zarządzania wiedzą

Joanna Mazur jest dyrektorem ds. zarządzania zasobami oraz pełnomocnikiem zarządu ds. systemu jakości. W ComputerLand SA pracuje od pięciu lat. Była odpowiedzialna za uzyskanie certyfikatu ISO 9001 w obszarach związanych m.in. z produkcją i wdrażaniem oprogramowania. Zajmuje się także planowaniem i realizacją strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Odpowiada za kontrolę, planowanie i doskonalenie procesów związanych z jakością.

ComputerLand z sukcesem wdrożył narzędzia wspomagające szkolenia pracowników. Na pierwszy ogień - co bardzo charakterystyczne - poszło właśnie zapewnienie jakości. Złożoność systemu jakości sprawia, że użytkownicy muszą odbyć kurs zapoznający ich z nim - a ponieważ system obejmuje całą firmę - więc jednocześnie "uczą się" całej organizacji. Do realizacji tego celu wykorzystano aplikację Learning Space.

Dzięki interaktywnemu kursowi każdy pracownik może być przeszkolony w dogodnym dla niego czasie i w miejscu pracy. Kurs przygotowany dla pracowników ComputerLandu pozwala dostosować tempo nauki do indywidualnych potrzeb, a każda jego część jest zakończona egzaminem. Zastosowanie Learning Space umożliwiło firmie przyspieszenie szkoleń (nie trzeba już czekać na skompletowanie grupy), zwiększenie ich skuteczności (do kursu, który jest na bieżąco uaktualniany, można zawsze wrócić) i ograniczenie kosztów (nie ma potrzeby podróżowania). Dziś w firmie jest prowadzonych 10 różnych kursów intranetowych.

Strategiczny PM

Sukces rynkowy ComputerLandu opiera się na sprawnym prowadzeniu przedsięwzięć, a sprawne prowadzenie przedsięwzięć zależy od szefów projektów (PM - Project Manager). Ludzie ci stanowią w pewnym sensie elitę kadry w spółce i na nich spoczywa duża odpowiedzialność.

Dla tych osób są dedykowane zarówno szkolenia zewnętrzne, jak i dziesięciodniowe szkolenie wewnętrzne, prowadzone przez najbardziej doświadczonych szefów projektów i najlepszych specjalistów z innych dziedzin, których wiedza jest istotna w zarządzaniu przedsięwzięciem (specjaliści od finansów, jakości, z zakresu organizacji oraz zarządzania i komunikacji). ComputerLand wykorzystuje wiedzę Project Management Institute. Ambicją firmy jest stworzenie jak najlepszych warunków dla pracowników do uzyskania uznawanego na całym świecie certyfikatu Project Management Professional (PMP). Firma pokrywa istotną część kosztów szkolenia prowadzącego do uzyskania takiego certyfikatu i dba o dalszy rozwój szefów projektów. Otrzymują oni duże wsparcie ze strony firmy w zdobywaniu nowej wiedzy.

Jednym z zastosowanych rozwiązań wspierających jest stworzenie miniwortalu. Kierownicy znajdą tam np. opisy typowych sytuacji, estymacje czasu rozwiązania typowych problemów, rady koleżanek i kolegów itd.

Oprócz rozwiązań oczywistych, takich jak baza artykułów, kolekcja odnośników do ciekawych stron, FAQ, itd., znajdują się tam rozwiązania ukierunkowane na budowanie w firmie kultury uczenia się. Pracownicy na stronach portalu firmowego mogą recenzować książki, polecając je lub odradzając. Istnieją wewnętrzne listy dyskusyjne, na których można dzielić się wątpliwościami i pytać o rady ekspertów.

Kadry

Jak mawiał klasyk, kadry przesądzają o wszystkim. Wiedza ma bowiem to do siebie, że przechowywana w elektronicznych repozytoriach jest martwa. Dopiero użyta przez ludzi stanowi wartość dodaną. Dlatego tak istotne znaczenie mają kadry ComputerLandu.

Aby zrozumieć proces rekrutacji w spółce, trzeba zacząć od projektów i finansów. Rokrocznie, w podziale na kwartały, kierownicy jednostek opracowują budżety dla swoich działów. Budżetowanie zaczyna się od pionów handlowych, które planują przyszłe przychody i na tej podstawie inni wiedzą jakie kontrakty przyjdzie im realizować i jakich wydatków mogą się spodziewać w przyszłym roku. Jest to również związane z planowaniem zasobów ludzkich i ewentualnych wakatów. Patrząc na bieżące projekty, menedżer wie, ile i jakich osób będzie potrzebował. Może więc łatwo zdecydować, że do danego zadania potrzebuje osoby z wiedzą z dziedziny bankowości, ze znajomością np. narzędzi Rationala. ComputerLand ma centralną bazę kwalifikacji, która jest używana zarówno przy rekrutacji zewnętrznej (to do niej wpływają ankiety wypełniane na stronach internetowych spółki i informacje o kandydatach uzyskiwane podczas rozmów kwalifikacyjnych), jak i przy rekrutacji wewnętrznej, podczas analizy kompetencji niezbędnych do realizacji projektów. W firmie nietrudno znaleźć osobę odpowiednią do danego projektu, gdyż w bazie kadr są przechowywane informacje o kwalifikacjach (wykształcenie, posiadane certyfikaty, doświadczenie zawodowe) oraz, w przypadku osób już pracujących w ComputerLandzie, informacje o zrealizowanych projektach wewnątrz firmy i opanowanych technologiach.


TOP 200