Od centrum danych do konsumenta

Cisco widzi zastosowania wirtualizacji nie tylko w systemach korporacyjnych, ale również w ofercie na rynek konsumencki.

Cisco widzi zastosowania wirtualizacji nie tylko w systemach korporacyjnych, ale również w ofercie na rynek konsumencki.

Latem 2007 r. Cisco zaprezentowało plan rozwoju architektury Data Center 3.0. Parę miesięcy później, podczas konferencji C-Scape 2007, jej przedstawiciele wyjaśnili, że na pełną funkcjonalność tej platformy użytkownicy będą musieli zaczekać jeszcze co najmniej trzy lata. Cisco Data Center 3.0 ma zapewnić efektywną wirtualizację i zarządzanie systemem składającym się z serwerów, pamięci masowych oraz urządzeń sieciowych zapewniających infrastrukturę komunikacyjną. Architektura ta ma oczywiście umożliwić zmniejszenie kosztów utrzymania i zwiększenie efektywności wykorzystania istniejących zasobów.

Kolejne elementy tej platformy mają się stopniowo pojawiać na rynku w ciągu trzech lat. Jak wyjaśnia Jayshree Ullal, wiceprezes Cisco Data Center, Switching and Services Group, wynika to z faktu, że większość użytkowników jest zadowolona z obecnie wykorzystywanych narzędzi i systemów, a Cisco nie chce "zmieniać tego, co dobrze działa". Oprócz tego trzeba ewolucyjnie zmieniać stare przyzwyczajenia do niezależnego zarządzania serwerami, pamięciami masowymi i systemami sieciowymi. Cisco zapowiada także, że WAAS (Wide Area Application Services), oprogramowanie służące do zwiększania wydajności aplikacji, będzie mogło zostać zastosowane do wirtualizacji systemów IT w odległych oddziałach firm. Producent zamierza już wkrótce udostępnić kliencki moduł WAAS przeznaczony dla użytkowników mobilnych.

Plany rozwoju technologii wirtualizacyjnych przez Cisco dotyczą jednak nie tylko systemów dla centrów danych. Firma sądzi, że jej rozwiązania znajdą zastosowanie nie tylko w korporacjach, ale również mogą być przydatne dla operatorów oferujących usługi na rynku konsumenckim. Cisco - wykorzystując zawarte porozumienia o współpracy z Microsoft i VMware - w ciągu kilku lat zamierza dołączyć do oferty oprogramowanie, umożliwiające wirtualizację środowisk PC, w szczególności konsumenckich przystawek Scientific-Atlanta, które mogą służyć jako małe terminale dla łączy szerokopasmowych dostarczających usługi wideo i dostępu do treści. Jest to dobry przykład ewolucji strategii firmy Cisco, która - utrzymując pozycję lidera w udostępnianiu rozwiązań sieciowych dla dużych firm i korporacji - zaczyna coraz chętniej spoglądać również na rynek konsumencki. Jednym z tego przykładów mogą być plany zastosowania technologii łączących systemy dostępu szerokopasmowego z wirtualizacją komputerów domowych.

Można oczekiwać, że tego typu rozwiązania Cisco zaprezentuje podczas styczniowych targów CES w Las Vegas. Takie zapowiedzi składa przynajmniej Luis Avila, wiceprezes Cisco Scientific Atlanta. Szczegóły nie są oczywiście ujawniane, ale wiadomo, że firma zaprezentuje nowej generacji przystawki, podobne do znanych użytkownikom urządzeń udostępnianych przez dostawców usług internetowych lub telewizji kablowej, ale obsługujące nowy standard MPEG 4, który w porównaniu z MPEG 2 umożliwia przesyłanie wideo o jakości HD przy wykorzystaniu czterokrotnie mniejszego pasma.

Zdaniem Cisco, tego typu rozwiązania mogą stać się bardzo atrakcyjnym segmentem rynku. umożliwi np. to, że usługodawcy - zamiast proponowania wykorzystania standardowych komputerów PC - oferowali użytkownikom terminale typu cienki klient stosujące pamięć masową, a może również moc obliczeniową dostarczaną przez ich serwery. Zalety takiego rozwiązania to nie tylko małe wymiary i niższy koszt terminala, system może bowiem oferować także nieporównywalnie większe zasoby udostępniane przez operatora lub nawet wiele centrów, rozsianych po całym świecie.


TOP 200