Od 1 lipca nabywca musi rozliczyć się z podatku VAT

Z dniem 1 lipca wszedł w życie nowy przepis o odwróconym podatku VAT, który rozszerza listę towarów objętych odwrotnym obciążeniem. Wśród produktów znajdą się telefony komórkowe, smartfony, tablety, laptopy, notebooku i konsole do gier.

Ustawa z 9 kwietnia 2015 roku zmieniła ustawę o podatku od usług i towarów – głównie skupiając się w kwestii zamówień publicznych, wprowadzając nowy sposób pobierania VAT (odwrócony VAT), aby ograniczyć nadużycia w wykorzystywaniu innych stawek.

Wprowadzone przepisy w zakresie tzw. odwróconego VAT'u mają być odpowiedzią na nadużycia w rozliczeniu tego podatku w obrocie pewnymi towarami wrażliwymi, które przyjmowały często formę zorganizowaną w postaci tzw. transakcji karuzelowych. Istotnym elementem w tego typu transakcjach było wykorzystywanie tzw. słupów, tj. firm (podmiotów), które zazwyczaj nie posiadały majątku i z założenia nie rozliczały VAT. Jednoznacznym celem tych zamierzeń było utworzenie takich łańcuchów transakcji, aby uniknąć opodatkowania VAT, a to w konsekwencji oznaczało oferowanie towaru po znacznie zaniżonej cenie i zaburzało konkurencję na rynku. – wypowiedział się Łukasz Kiczma, wiceprzewodniczący Rady Izby Gospodarki Elektronicznej.

Zobacz również:

  • Kolejny etap prac nad zmianą ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa zakończony

Nowy sposób naliczania podatku przewiduje, że to kupujący będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku. A ponadto, nabywca będzie musiał sporządzić odpowiednie informacje dla organu podatkowego. Natomiast sprzedawcy będą zobowiązani do wystawienia innego typu faktury, niewskazujących na kwotę należnego podatku VAT.

Wprowadzenie zmian w tym zakresie będzie miało krótko- i długookresowy wpływ na rynek dystrybucji w sprzedaży takich towarów jak: smartfony, tablety, notebooki czy przenośne konsole. Jednak jak wynika z prognoz firm dystrybucyjnych II połowa roku 2015 będzie raczej okresem stabilizacji i kontynuacji sprzedaży elektroniki, a nie dużych zmian, choć nowe regulacje mogą mieć wpływ na ich przychody. Wchodzące w życie zmiany dla dystrybutorów będą miały krótkoterminowy wpływ negatywny, natomiast w dłuższym terminie wprowadzenie tych przepisów ma odnieść skutek pozytywny. Tym samym należy wysnuć wniosek, iż w dłuższej perspektywie nowe przepisy przede wszystkim oczyszczą rynek z firm, które działają i "żyją" dzięki nielegalnej działalności, co powinno mieć odniesienie na wzrost marż u dystrybutorów zajmujących się obrotem wyżej wskazanymi towarami. Dla ciekawych należy wspomnieć, iż w Polsce pierwszy raz odwrócony VAT został wprowadzony 1. kwietnia 2011 r. w handlu złomem. - dodaje Kiczma.

Wyżej wymienione obciążenie dla dostawców będzie miało zastosowanie, jeśli łączna wartość transakcji przekroczy 20.000 PLN netto, a nabywca musi być czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym dla celów tego podatku. Ustawa ma zapobiec przestępstwom karuzelowym i oszustwom przy zakupach Tax Free, które prowadzą do wyłudzenia VATu, głównie w handlu telefonami komórkowymi.

Wejście odwróconego VATu w dużym stopniu wpłynie na układ sił na rynku dystrybucyjnym smartfonów. Pozwoli to ocenić realną wartość poszczególnych podmiotów, których wyniki mogą okazać się wypaczone przepuszczaniem przez magazyny kontenerów trefnych smartfonów z punktu widzenia skarbówki . Jeżeli okaże się to prawdą, to odnosząc się do wyników kancelarii prawnej DLA Piper (wg której w 2013 roku wartość wywozu telefonów komórkowych z Polski przewyższyła wartość przywozu o ponad 2 mld PLN), to wstrzymanie tego procederu powinno o taką mniej więcej kwotę obniżyć roczne, sumaryczne wyniki jego beneficjentów. Stanowiąc tym samym około 3,5% wartości całego rynku Informatycznego w Polsce (według raportu Computerworld TOP 200 - wartość całkowita rynku w roku 2014 wyniosła 57 mld PLN). Dla całości rynku może to nie być gigantyczną stratą, jednak dla dostawców smartfonów może stanowić w tym roku spadek nawet o 20-30%.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200