Oczyszczanie wody przez wyładowania

Jak sprawić, żeby zanieczyszczona mikroorganizmami woda ze studni głębinowej lub ujęcia powierzchniowego nadawała się do picia? Można w tym celu zastosować wyładowania elektrohydrauliczne. Nad działającym na tej zasadzie małym reaktorem dla niewielkich gospodarstw pracuje Tomasz Izdebski, laureat V edycji programu stypendialnego "Innodoktorant".

Jak wyjaśnia doktorant Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN, problem wody zanieczyszczonej mikroorganizmami dotyka głównie obszaru wiejskiego, gdzie źródłem wody pitnej są studnie głębinowe lub wody powierzchniowe.

Izdebski bada użycie plazmy indukowanej impulsami wysokiego napięcia pod wodą. W ten sposób unieszkodliwia zawarte w wodzie mikroorganizmy i związki organiczne. Najpierw woda jest filtrowana, a następnie traktowana wyładowaniami elektrohydraulicznymi. Następnie może zostać użyta do picia.

Zobacz również:

"Badania polegają na takim doborze parametrów elektrycznych, konstrukcji reaktora oraz przepływu wody, aby zoptymalizować efektoczyszczania wody. Prace planuję zakończyć tworząc prototyp małego reaktora do zastosowań domowych" - deklaruje autor innowacyjnego doktoratu.

Doktorant dodaje, że efekty wyładowania w wodzie, takie jak promieniowanie UV, fala uderzeniowa oraz reakcje chemiczne z udziałem rodników utleniających, mogą posłużyć różnym zastosowaniom. Technologia, którą bada stypendysta może zostać wykorzystana przy oczyszczaniu ścieków przemysłowych pochodzących z farbiarni.

Tomasz Izdebski pracuje pod kierunkiem dr. hab. inż. Mirosława Dorsa.

PAP - Nauka w Polsce

kol/ agt/

autor: PAP

źródło: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,398806,oczyszczanie-wody-przez-wyladowania.html


TOP 200