Oczekiwanie na strzał

Od kilku miesięcy wiadomo, że mają połączyć się włoski bank UniCredito Italiano i niemiecki HVB. W efekcie miałby powstać gigant na skalę europejską. Nadal nie wiadomo jednak jak fuzja będzie przebiegać w Polsce. UniCredito jest właścicielem Banku Pekao, a HVB - Banku BPH. Fuzja pozwoliłaby nowemu bankowi zdystansować PKO BP.

Od kilku miesięcy wiadomo, że mają połączyć się włoski bank UniCredito Italiano i niemiecki HVB. W efekcie miałby powstać gigant na skalę europejską. Nadal nie wiadomo jednak jak fuzja będzie przebiegać w Polsce. UniCredito jest właścicielem Banku Pekao, a HVB - Banku BPH. Fuzja pozwoliłaby nowemu bankowi zdystansować PKO BP.

Faktycznie na razie nadzór bankowy w Polsce nie wydał jeszcze na nią zgody. Prasa spekuluje, że opór polskich urzędników może zagwarantować nowemu bankowi daleko posuniętą niezależność. Być może zapewni także rolę koordynatora ekspansji włoskiej grupy w naszym regionie Europy, a nie sprowadzi go jedynie do instytucji zarządzającej siecią sprzedaży usług i produktów bankowych. Nieoficjalnie mówi się, że UniCredito Italiano złożyło wniosek do polskiego nadzoru bankowego w sprawie przeniesienia do Włoch całej informatyki. Wydanie ewentualnej zgody wstrzymała informacja o fuzji Pekao i BPH.

Nadal nie zapadły ostateczne decyzje dotyczące wykorzystywanych przez oba banki systemów IT. W pewnym momencie wydawało się, że za fundament zostaną przyjęte rozwiązania BPH. Bank dynamicznie się rozwijał, inwestując znaczne środki w rozwój nowych produktów, a co za tym idzie systemów IT. Pekao nie mógł pochwalić się podobnymi osiągnięciami.


TOP 200