Oczekiwanie na poprawne zarządzanie

Inicjatywa WBEM obiecuje łatwiejsze i tańsze zarządzanie sieciami korporacyjnymi.

Inicjatywa WBEM obiecuje łatwiejsze i tańsze zarządzanie sieciami korporacyjnymi.

Minął już ponad rok od czasu, kiedy została ogłoszona specyfikacja WBEM (Web-based Enterprise Management), definiująca standardowy sposób zarządzania zasobami sieci korporacyjnych za pośrednictwem dostępnych narzędzi internetowych i przeglądarek !WWW. Niestety, jak dotąd na rynek nie trafiły jeszcze produkty zgodne z tą specyfikacją i nie należy się ich spodziewać jeszcze co najmniej przez rok.

Podstawowym powodem opóźnienia jest oczekiwanie wszystkich producentów związanych z tą inicjatywą na premierę nowej wersji sieciowego systemu operacyjnego Windows NT. Ta zapowiadana jest jednak dopiero na drugą połowę przyszłego roku.

Inicjatywa WBEM została ogłoszona w połowie 1996 r. Uczestniczą w niej takie firmy, jak BMC Software, Cisco, Compaq, Intel, Microsoft oraz ok. 70 innych producentów.

WBEM to standard umożliwiający stworzenie jednolitej architektury zarządzania wszystkimi zasobami sieci korporacyjnej - zarówno jej warstwą sprzętową, jak i aplikacyjną. Przewagą tego rozwiązania nad oferowanymi obecnie komercyjnie pakietami ma być możliwość zarządzania dowolnym elementem systemu bezpośrednio z poziomu przeglądarki !WWW. Uprości to administrację, umożliwi jej realizowanie praktycznie z dowolnego komputera w sieci i jednocześnie przyczyni się do redukcji kosztów zarządzania siecią korporacyjną.

Jednak WBEM to nie tylko graficzny interfejs w przeglądarce !WWW. Technologia ta ma przyczynić się także do stworzenia platformy sprawnej i prostej wymiany informacji między różnymi aplikacjami do zarządzania siecią.

Wszelkie zapowiedzi pozwalały sądzić, że pierwsze produkty korzystające ze specyfikacji WBEM dostępne będą na rynku do końca br. Niestety, nic na to nie wskazuje.

Oczekiwanie na NT

"Wszystkie nasze produkty zgodne z WBEM będą współpracować z Windows NT 5.0. Czekamy na ten system" - mówi Wayne Morris odpowiedzialny za strategie korporacyjne w firmie BMC. Mimo że w projekcie WBEM uczestniczy wielu producentów i ma to być rozwiązanie w pełni niezależne od platformy systemowej serwerów, to w rzeczywistości prowadzony jest on przez Microsoft, który zapowiada, że pierwsze produkty obsługujące WBEM pojawią się wraz z premierą Windows 98 (II kwartał przyszłego roku), ale prawdziwy ich zalew nastąpi zapewne po premierze NT 5.0.

Jednocześnie Microsoft zapewnia, że mimo opóźnień, inicjatywa WBEM rozwija się dynamicznie, szybciej niż swego czasu standard SNMP. Kluczowym komponentem tej inicjatywy jest HyperMedia Management Schema (HMMS). Definiuje on, w jaki sposób zarządzane obiekty reprezentowane są w przeglądarce WWW. Jego projekt został przesłany do aprobaty komitetowi normalizacyjnemu DMTF.

Innym komponentem inicjatywy WBEM jest HyperMedia Management Protocol (HMMP), który bazuje na protokole HTTP i umożliwia komunikację między usługami, aplikacjami i agentami wykorzystywanymi w procesie zarządzania siecią. Za jego zatwierdzenie odpowiedzialny jest komitet normalizacyjny IETF.

IETF nie poczynił jednak żadnych działań, zmierzających do zatwierdzenia HMMP jako oficjalnego standardu. Dlatego też firmy rozwijające WBEM rozważają możliwość zapewnienia takiej komunikacji między wszystkimi aplikacjami i usługami, która nie będzie wymagała definiowania nowego protokołu.

Problematyczne zarządzanie

Dotychczas wszystkie inicjatywy zmierzające do stworzenia spójnej architektury, umożliwiającej zarządzanie wszystkimi warstwami sieci korporacyjnej, nie przyniosły oczekiwanych efektów. Przykładem jest np. projekt Ditributed Management Environment, opracowany przez Open Software Foundation czy też projekt Management Integration Consortium.

Wiele firm uczestniczących w najnowszym przedsięwzięciu oczekuje nadzieję, że inicjatywa WBEM zakończy się powodzeniem. Czy tak się stanie, pokaże czas.


TOP 200