Oczekiwanie na SQL3

Przesuwa się termin zakończenia prac nad stworzeniem obiektowo-relacyjnego standardu SQL.

Przesuwa się termin zakończenia prac nad stworzeniem obiektowo-relacyjnego standardu .

Kolejne spotkanie komitetu standaryzacyjnego ANSI (American National Standards Institute) potwierdziło, że SQL3 - obiektowo-relacyjna wersja standardu SQL - pojawi się nie wcześniej niż w 1999 r. Tymczasem wielu producentów narzędzi do tworzenia baz danych, m.in. IBM, Informix, Oracle i Sybase, opracowało już własne rozszerzenia SQL na bazie wstępnej wersji SQL3. Nad ich stworzeniem pracuje również Microsoft. Firma Billa Gatesa zapowiada, że już w 1998 r. możliwe będzie tworzenie w Delphi, C++ i Javie tzw. stored procedures (procedur zapamiętanych). Nim wszyscy producenci dojdą do porozumienia z komitetem ANSI, na rynku będzie kilka niezgodnych implementacji SQL3, co grozi upadkiem jednego z najpopularniejszych standardów informatycznych.

Trochę historii

Kilka lat temu wydawało się, że obiektowe bazy danych zastąpią relacyjne. Obecnie większość analityków rynku twierdzi, iż obie technologie będą współistnieć prawdopodobnie w postaci baz obiektowo-relacyjnych. Dla specyficznych aplikacji obiektowe bazy danych są lepsze od relacyjnych, ale wciąż nie mogą sprostać potrzebom w zakresie przetwarzania danych alfanumerycznych. Jedną z zalet modelu relacyjnego jest istnienie od ponad 10 lat, ciągle udoskonalanego standardu SQL, bazodanowego języka opisującego sposoby manipulowania danymi, powszechnie używanego w środowisku klient/serwer. Dopasowywanie go do modelu obiektowego trwa już kilka lat.

Znaczenie technologii obiektowych dla SQL znacznie wzrosło od czasu, gdy użytkownicy zaczęli stosować je do budowania aplikacji i żądać baz danych, które z tych aplikacji mogłyby korzystać. Popularność technologii obiektowych wynikała z potrzeby zarządzania coraz bardziej złożonymi aplikacjami i typami danych. W efekcie okazało się, że maksimum korzyści można odnieść łącząc podejścia relacyjne i obiektowe - stąd pomysł opracowania SQL3.

Olej z wodą

Najtrudniejsze w pracy nad SQL3 okazało się zrozumienie zależności między tablicami i wierszami, charakterystycznymi dla technologii relacyjnych, a obiektami i ich wystąpieniami, cechującymi technologie obiektowe. Prowadzone przez ponad rok prace nad ich połączeniem, tak aby tablice wierszy mogły być widziane jako wystąpienia obiektów i na odwrót, zakończyły się niepowodzeniem.

W porównaniu do ostatniej, ustandaryzowanej wersji z 1992 r., SQL3 ma zawierać kilka znaczących zmian. Typy danych będą rozszerzone o logiczne, wyliczane i tzw. BLOBs (duże niestrukturalne obiekty), zostanie zdefiniowanych kilka nowych predykatów, będzie możliwe zadawanie rekurencyjnych zapytań oraz używanie bazodanowych wyzwalaczy (procedur wykonywanych przy dodawaniu lub usuwaniu rekordów w celu zachowania integralności bazy). Jednak zdaniem specjalistów, o żywotności SQL3 przesądzą w głównej mierze rozszerzenia obiektowe.


TOP 200