Oczekiwania pokolenia X

Amerykańska firma Catalyst przeprowadziła badania, z których wynika, że większość osób urodzonych między 1964 a 1975 rokiem, oczekuje od pracodawców elastycznych godzin pracy oraz stworzenia warunków do telepracy.

Z badania zatytułowanego „Pokolenie X: dzisiejsi pracownicy, przyszli liderzy”, wynika, że młodzi ludzie coraz więcej czasu chcą poświęcać na swoje życie prywatne. Dlatego pracownicy chcą, by macierzyste firmy zapewniały im dostęp do nowoczesnych technologii, umożliwiających pracę z domu. Większość pracowników dzięki elastycznym godzinom pracy i pracy zdalnej ma nadzieję poświęcić więcej uwagi wychowaniu dzieci lub zdobywaniu wiedzy.

Respondenci wymieniają te same elementy wśród czynników wyraźnie wpływających na poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy.