Ochrona w IBM i Microsoft

IBM i Microsoft Corp. planują w przyszłości dołączyć do swoich systemów operacyjnych bloki odpowiedzialne za ochronę plików.

IBM i Microsoft Corp. planują w przyszłości dołączyć do swoich systemów operacyjnych bloki odpowiedzialne za ochronę plików.

Zamierzenia te mają dotyczyć m.in. praw dostępu do plików dla różnych kategorii użytkowników i utworzenia procedur kontrolnych. Microsoft Corp. w mającym ukazać się pod koniec roku systemie Windows NT dzieli użytkowników na dwie kategorie - zwykłych i zarządzających. Każdy obiekt uruchamiany w Windows NT ma posiadać towarzyszącą mu listę kontrolną dotyczącą hierarchii użytkowników obiektu. Będzie ona podstawą działania programu zarządzającego ochroną plików (NT Security Manager).

IBM już w obecnej wersji OS/2 v.2.0 zapewnia ochronę plików poprzez stosowanie systemu haseł. W przyszłych wersjach OS/2 mają być stosowane bardziej rozbudowane systemy kontrolne. Zdaniem analityków rynku oprogramowania ochrona plików na poziomie systemów operacyjnych jest bardzo potrzebna.


TOP 200