Oce przedstawiła nowe oprogramowanie do zarządzania drukarko-kopiarkami

Oce zaprezentowała oprogramowanie Oce Print Logic do zarządzania, kontroli i zdalnego udostępniania informacji o parametrach sieciowych drukarko-kopiarek Oce 3155/3165. Program ma się pojawić na rynku w lipcu br. w wersjach dla Windows 95/98 i NT.

Oce zaprezentowała oprogramowanie Oce Print Logic do zarządzania, kontroli i zdalnego udostępniania informacji o parametrach sieciowych drukarko-kopiarek Oce 3155/3165. Program ma się pojawić na rynku w lipcu br. w wersjach dla Windows 95/98 i NT.

Oce Print Logic zawiera zestaw funkcji zarówno do zdalnego sterowania procesem wydruku, jak i automatycznego dostarczania danych o stanie urządzeń drukujących i występujących problemach. Umożliwia definiowanie zakresu dostarczanych użytkownikom informacji i kontrolę dostępu za pomocą systemu haseł. Oce Print Logic obsługuje dostępną w Oce 3155/3165 funkcję Mailbox, która pozwala na buforowanie wydruków. Programowo można przenosić dokumenty z Mailbox do kolejki drukowania i odwrotnie, kasować lub opóźniać wydruk, a także dokonywać zdalnej edycji parametrów zadań druku. Monitorowanie stanu umożliwia zapobieganie przerwom w pracy spowodowanym np. przez brak papieru lub tonera. Urządzenie automatycznie wysyła wiadomość o potrzebie ingerencji odpowiednim pracownikom obsługi technicznej.

Jak twierdzą przedstawiciele firmy, Oce Print Logic pozwala na podłączenie do 200 użytkowników i kilku urządzeń drukujących bez spadku szybkości transmisji plików w sieci.


TOP 200