Obywatel pod lupą

Podkomisja Praw i Obowiazków Obywateli Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego przyjęła w grudniu projekt fragmentu przyszłej konstytucji RP zawierający ustalenia dotyczące tak ważnych zagadnień jak poufność danych osobistych.

Podkomisja Praw i Obowiazków Obywateli Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego przyjęła wgrudniu projekt fragmentu przyszłej konstytucji RP zawierający ustalenia dotyczące tak ważnych zagadnień jak poufność danych osobistych.

Gotowy, choć jeszcze nie przyjęty przez Komitet Rady Ministrów, jest też projekt ustawy rządowej ujmującej te sprawy w sposób bardziej szczegółowy. Wypracowany na forum podkomisji sejmowych fragment ustawy zasadniczej przedstawimy w następnym numerze ComputerWorld.


TOP 200