Obsłużyć tysiące agentów

Dwa Powszechne Towarzystwa Emerytalne kończą wdrożenie systemów kadrowo-płacowych Teta Personel. Mają one wspomagać rozliczanie kilkunastu tysięcy agentów obu firm.

Dwa Powszechne Towarzystwa Emerytalne kończą wdrożenie systemów kadrowo-płacowych Teta Personel. Mają one wspomagać rozliczanie kilkunastu tysięcy agentów obu firm.

Powstające Powszechne Towarzystwa Emerytalne angażują po kilkanaście tys. przedstawicieli handlowych, pracujących na podstawie umów o pracę i zleceń. Informatyczna obsługa tak dużej liczby pracowników, a także specyficzne reguły wynagradzania wiążą się z koniecznością zainstalowania nowych systemów kadrowo-płacowych. Muszą one współpracować z oprogramowaniem agentów transferowych, obsługujących towarzystwa, systemami współpracujących banków depozytariuszy, a także z wewnętrznymi systemami finansowymi.

"Przetrwają te towarzystwa emerytalne, których koszty działania będą najniższe. Trzeba było opracować indywidualny plan kont, aby umożliwić najbardziej szczegółowe analizy kosztów" - mówi Bronisław Borkowski z PKO/Handlowy PTE SA. Finansowe analizy działalności są w dużej mierze związane z pracą przedstawicieli handlowych towarzystw. Oprogramowanie kadrowo-płacowe to w Polsce jeden z najsłabiej rozwiniętych elementów oprogramowania dla przedsiębiorstw.

Polski plus

PKO/Handlowy PTE oraz Norwich Union PTE zakupiły taki sam system - Teta Personel 2000, wykorzystujący technologię Oracle. PKO/Handlowy PTE zainwestowało jednocześnie w Teta Finanse, natomiast Norwich Union korzysta z Oracle Financials, wdrażanej przez Arthur Andersen. Do powodzenia projektu niezbędna jest współpraca między konsultantami Tety i Arthur Andersen, szczególnie że wrocławska firma podjęła się pomocy w zorganizowaniu działu personalnego.

O wyborze oprogramowania kadrowo-płacowego wrocławskiej Tety w obu przypadkach zadecydowały, oprócz korzystnych warunków cenowych, prostota systemu i udzielone w kontrakcie gwarancje producenta systemu, że wszelkie zmiany legislacyjne, wprowadzone do prawa pracy, regulacji podatkowych i ubezpieczeniowych, będą na bieżąco odzwierciedlane w pojawiających się uaktualnieniach systemu kadrowo-płacowego. Nie bez znaczenia okazały się również wspólna z Oracle Financials platforma bazy danych (w przypadku Norwich Union PTE) i krótki czas wdrożenia.

W Norwich Union PTE, gdzie implementacja rozpoczęła się pod koniec stycznia br., lutowe pensje pracowników będą już rozliczone przy użyciu nowego systemu. Miesiąc to nie jest jednak - jak zapewniają przedstawiciele Tety - normalny okres trwania projektu. Rozpoczęty w drugiej połowie grudnia ub.r. projekt w PKO/Handlowy PTE potrwa do 20 marca. Liczba stanowisk w dziale kadr PKO/Handlowy początkowo wyniesie 24. Jednak - jak mówi Bronisław Borkowski - w przyszłości nastąpi znacząca rozbudowa instalacji.

Prościej i dokładniej

Podstawową korzyścią z wdrażania systemów kadrowo-płacowych jest daleko posunięta automatyzacja tworzenia dokumentów, przeznaczonych zarówno dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i pracowników. Odpowiednie formularze tworzy system, a jedną z najbardziej wnikliwie testowanych funkcji systemu jest poprawność wykorzystywania połączeń wewnątrz aplikacji, pozwalających takie dane uzyskać.


TOP 200