Obsługa transakcji w MS SQL Server

Microsoft zamierza zwiększać swą rolę jako dostawca rozwiązań istotnych dla działalności dużych przedsiębiorstw. W połowie br. roku Microsoft przewiduje dostarczanie nowej wersji swego systemu zarządzania bazami danych SQL Server 6.5 dla Windows NT, wyposażonego w narzędzia do obsługi transakcji, w środowisku z wieloma serwerami bazy danych.

Microsoft zamierza zwiększać swą rolę jako dostawca rozwiązań istotnych dla działalności dużych przedsiębiorstw. W połowie br. roku Microsoft przewiduje dostarczanie nowej wersji swego systemu zarządzania bazami danych SQL Server 6.5 dla Windows NT, wyposażonego w narzędzia do obsługi transakcji, w środowisku z wieloma serwerami bazy danych.

Distributed Transaction Coordinator (DTC) znajduje się obecnie w fazie testów beta. Pozwoli on na opracowanie aplikacji modyfikujących w ramach jednej rozproszonej transakcji wiele baz danych, znajdujących się w sieci na różnych komputerach. Możliwa będzie np. aktualizacja bazy magazynowej, debet z konta klienta i kredytowanie księgi głównej po wysłaniu towaru do klienta. Wszystkie te operacje bedą wykonane jako jedna transakcja. innych producentów dla wykonania takiej operacji wymagają korzystania z oddzielnego monitora transakcji (np. BEA Tuxedo, IBM CICS, Transarc Encina czy AT&T TopEnd). Jednakże możliwości tych monitorów są większe niż DTC w zakresie obsługi transakcji generowanych przez wielu użytkowników korzystających z wielu baz danych.

W celu udostępnienia możliwości zewnętrznych monitorów transakcji, SQL Server z DTC jest zgodny z interfejsem XA (tj. zestawem funkcji programistycznych API do monitorów transakcji). Monitory transakcji "kierują ruchem" transakcji w środowisku z wieloma serwerami baz danych i wieloma użytkownikami.

Oprócz zasadniczej roli obsługi transakcji, DTC jest także pierwszym elementem w zakrojonej na szeroką skalę akcji rozpowszechnienia przez Microsoft OLE, jako mechanizmu sieciowej wymiany danych w systemach niejednorodnych. Microsoft zawarł - kluczowe dla strategii opracowania Network OLE - porozumienie z Software AG, dotyczące przeniesienia niegraficznej części OLE do głównych implementacji Unixa. Przewiduje się, że pierwsza realizacja Network OLE pojawi się w nowej wersji Windows NT 4.0, zapowiadanej również na połowę br.

Programiści będą mogli korzystać z Network OLE po udostępnieniu wraz z DTC zestawu interfejsów API do C/C++. Microsoft zamierza także rozszerzyć możliwości DTC na serwer obsługi komunikatów Exchange Server i za pośrednictwem Internet Information Server - na bazy dostępne przez sieć Internet.


TOP 200