Obsługa kopaczy złota

eCenter otworzy największe w Polsce internetowe centrum przetwarzania danych. Zaoferuje klientom m.in. obsługę logistyczną przedsięwzięć, autoryzację kart kredytowych i usługi ASP.

eCenter otworzy największe w Polsce internetowe centrum przetwarzania danych. Zaoferuje klientom m.in. obsługę logistyczną przedsięwzięć, autoryzację kart kredytowych i usługi ASP.

"To ciekawa praca, przypomina trochę budowanie domu" - tak o tworzeniu centrum przetwarzania danych mówi Wojciech Wolas, wiceprezes ds. Data Center w firmie eCenter. Spółka ta, zawiązana przez Internet Investment Fund oraz Elektrim, tworzy duże sieciowe środowisko, które ma pozwolić jej na oferowanie usług ASP (Application Service Provider) z ukierunkowaniem na Internet oraz aplikacje e-biznesowe. Powstaną dwa ośrodki obliczeniowe - najpierw w Krakowie, potem w Warszawie - co pozwoli na tworzenie tzw. lustrzanych kopii serwisów. "W Krakowie łatwiej znaleźć specjalistów, w tym administratorów, którzy mają zdecydowanie rozsądniejsze niż w stolicy oczekiwania finansowe" - mówi Wojciech Wolas.

Łącze zabezpieczone

Poprawną pracę centrum ma zapewnić stały monitoring bezpieczeństwa. "Częścią projektu centrum było opracowanie procedur postępowania w sytuacjach awaryjnych. Elementem takiej procedury może być zawiadomienie specjalisty, który nie musi fizycznie dyżurować w centrum, ale jest w stanie szybko przybyć na miejsce" - mówi Wojciech Wolas. Centrum było projektowane tak, by wyeliminować wystąpienie awarii w jakimkolwiek punkcie - wszystkie elementy centrum zostały zdublowane. "Od strony zapewnienia ciągłości pracy nasze centrum przypominać będzie stację bazową w centrali technicznej, zaś e-biznes musi być zawsze dostępny w sieci. Strona WWW powinna pojawić się na ekranie użytkownika nie później niż w 7 sekund po wpisaniu do przeglądarki adresu URL" - twierdzi Wojciech Wolas.

Jedną z usług oferowanych przez eCenter ma być ochrona zasobów informatycznych klienta. "Chcemy zapewniać naszym klientom usługi wzbogacone o ochronę ich aplikacji i zasobów. Klient nie musi zabezpieczać swojego serwisu. Tym my się zajmiemy" - wyjaśnia Wojciech Wolas.

Na budowanej infrastrukturze sieciowej, dzięki której firma będzie oferować hosting aplikacji i serwisów, zostanie uruchomiona druga warstwa usług w postaci modułów aplikacyjnych. To z nich będą mogli korzystać klienci eCenter.

Obecnie planowane jest uruchomienie kilku modułów. Należy do nich autoryzacja kart kredytowych. Na przykład internetowy sklep będący klientem eCenter nie musi już podpisywać umowy z PolCardem czy inną instytucją zajmującą się obsłu- gą płatności elektronicznych - to wszystko jako standardową usługę oferuje mu eCenter. Firma zajmie się też obsługą logistyczną przedsięwzięć, czyli przede wszystkim spedycji towarów. W tym wypadku eCenter będzie korzystać z efektu skali. Jako duża firma będzie w stanie wynegocjować znacznie korzystniejsze warunki niż mniejsze firmy będące klientami eCenter. Firmy te zyskają możliwość uniknięcia żmudnego podpisywania umów z wieloma różnymi podmiotami, bowiem wszystkie te usługi można zrealizować na podstawie umowy z eCenter. W ramach modułów będzie również oferowane oprogramowanie, np. możliwość korzystania z baz danych Oracle'a. "Firma, która startuje w Internecie, na ogół nie wie, ilu użytkowników przyjdzie jej obsłużyć. Dlatego rozsądniejszym rozwiązaniem dla niej będzie wynajęcie aplikacji, zamiast kupowania być może źle oszacowanej liczby licencji" - mówi Rafał Styczeń, prezes eCenter.

Raport o użytkowniku

Specjalnym modułem będzie oprogramowanie amerykańskiej firmy Net.Genesis. To złożony pakiet służący do badania zachowań użytkowników korzystających z serwisów WWW. Uzyskiwane infor- macje pozwalają na przygotowanie per-sonalizacji wyświetlanych stron oraz optymalizację struktury serwisu. "Będzie to pierwsze wdrożenie Net.Genesis w Polsce" - twierdzi Wojciech Wolas. Nowością na polskim rynku ma być również call center, oparte na protokole IP. To oczywiście nie tylko obsługa listów elek- tronicznych, ale również telefonii internetowej (gdy użytkownik z poziomu strony WWW może zadzwonić do pomocy technicznej czy działu obsługi klienta sklepu internetowego). System ten (Kontakt Center) dostępny w formie outsourcingu (agenci eCenter będą pracowali w imieniu klientów tej firmy) zostanie oparty na oprogramowaniu amerykańskiej firmy eShare.

Firma udostępni swoje usługi na przełomie października i listopada br. Nie ujawniony został całkowity budżet przedsięwzięcia, lecz wiadomo że na zbudowanie Data Center przeznaczono ponad 10 mln USD (przygotowanie budynku, w którym zostanie umieszczone centrum przetwarzania danych, kosztowało 2 mln zł). Rafał Styczeń zapewnia, że firma eCenter ma już pierwszych 4 klientów chętnych do skorzystania z jej usług. Można się jednak spodziewać, że w pierwszej fazie będą dominować przedsięwzięcia e-biznesowe wyrosłe z Internet Investment Fund - funduszu inwestycyjnego, będącego współwłaścicielem eCenter. Firma zamierza również obsługiwać przed- sięwzięcia pochodzące z innych krajów naszego regionu Europy. "Przedstawiamy kompleksową ofertę. Na świecie działają już przedsięwzięcia podobne do naszego, lecz różnią się wyraźną specjalizacją. U nas rynek jest jeszcze zbyt mało rozwinięty, by pójść w ich ślady" - dodaje Rafał Styczeń.

Cennik na usługi eCenter nie został jeszcze udostępniony.


TOP 200