Observer 9.0

Network Instruments wprowadzi do oferty w połowie września nową wersję swojego flagowego narzędzia do monitorowania sieci LAN. Chodzi o oprogramowanie Observer 9.0.

Narzędzie Observer 9.0, dostępne jako oddzielne oprogramowanie lub jako jeden z elementów dołączanych do analizatora sieci, wspiera funkcje monitorujące różne środowiska sieciowe: LAN, WAN i WLAN. Aplikacja śledzi pracę serwerów i sieci dostarczając administratorowi szereg ważnych informacji, takich jak np. czas odpowiedzi serwera na zgłaszane żądania.

Inne przydatne opcje to możliwość uruchamiania wielu sesji zdalnego monitoringu i wymieniania informacji z użytkownikami, co pozwala szybciej lokalizować problemy związane z wydajnością aplikacji. Network wyposażył pakiet w nowy interfejs, wprowadził ulepszone mechanizmy filtrowania pakietów i zwiększył pojemność buforów, co pozwala gromadzić 40 razy więcej informacji o pracy systemu informatycznego.

Zobacz również:

Observer 9.0 będzie konkurować na rynku z takimi produktami podobnej klasy, co Sniffer i Netasyst (Network Associates), oferując takie opcje jak analizowanie protokołów, przechwytywanie i dekodowanie pakietów, statystyka prowadzona w czasie rzeczywistym, czy generowanie raportów zawierających długoterminowe trendy dotyczące ruchu LAN i WAN, w tym ruchu VoIP.

Observer 9.0 kosztuje od 1000 do 15 000 USD, zależnie od zawartości i liczby monitorowanych węzłów sieci.


×