Oblicza mobilności

Już za cztery lata przychody na rynku mobilnych rozwiązań dla dużych firm tylko w Europie mogą wynieść ponad 33 mld USD. Optymistyczne prognozy powodują, że wszyscy liczący się dostawcy sprzętu i aplikacji telekomunikacyjnych wprowadzają na rynek coraz bardziej wyrafinowane smartfony, laptopy, systemy Unified Communications czy rozbudowane narzędzia wideokonferencyjne. Dla firm owa różnorodność ofert oznacza niższe ceny, optymalizację kosztów bieżących i zdecydowaną poprawę wizerunku w oczach klientów.

Już za cztery lata przychody na rynku mobilnych rozwiązań dla dużych firm tylko w Europie mogą wynieść ponad 33 mld USD. Optymistyczne prognozy powodują, że wszyscy liczący się dostawcy sprzętu i aplikacji telekomunikacyjnych wprowadzają na rynek coraz bardziej wyrafinowane smartfony, laptopy, systemy Unified Communications czy rozbudowane narzędzia wideokonferencyjne. Dla firm owa różnorodność ofert oznacza niższe ceny, optymalizację kosztów bieżących i zdecydowaną poprawę wizerunku w oczach klientów.

Oblicza mobilności

Systemy operacyjne używane w biznesowych smartfonach

Technologie mobilne (dostęp do sieci firmowej, połączenia głosowe, stała "obecność" pracownika), oprócz zwiększonego komfortu pracy, mogą dać firmom wiele korzyści, zarówno finansowych, jak i tych związanych z lepszym postrzeganiem danego przedsiębiorstwa przez klientów. Według najnowszych badań Forrester Research, przeprowadzonych na grupie 531 dyrektorów zajmujących się inwestycjami z zakresu rozwiązań mobilnych amerykańskich korporacji, jesteśmy w fazie transformacji do realnego, "ruchomego" biznesu. Niemal połowa respondentów badania przewiduje, że za pięć lat aż 75% pracowników zatrudnionych w ich firmach będzie korzystało z laptopów. Jeszcze większe zmiany nastąpią w odniesieniu do telefonów, smartfonów czy PDA (Personal Digital Assistant). Pracownicy coraz częściej potrzebują urządzeń ukierunkowanych na przesyłanie dużej ilości danych, mniej zaś liczą się ich opcje głosowe. O ile obecnie 41% badanych przyznało, że codziennie korzysta ze smartfonów, o tyle już w 2013 r. odsetek ten ma się podwoić.

Ostatni rok nie przyniósł co prawda znaczących zmian w kwestii dostawców oprogramowania zarządzającego smartfonami, ale sytuacja ta, według opinii analityków, może ulec w niedalekiej przyszłości bardziej wyrazistym wahaniom. Na czele wciąż pozostaje Research In Motion ze swoim flagowym produktem BlackBerry. Przedstawiciele spółki poinformowali, że w pierwszym kwartale tego roku sprzedano aż 4,4 mln smartfonów produkcji RIM. W tym czasie liczba abonentów sieci i usług BlackBerry powiększyła się o 2,18 mln. Obecnie z opcji push e-mail korzysta ponad 14 mln użytkowników terminali RIM. Liczba ta będzie wzrastać, ponieważ obecnie, dzięki specjalnym aplikacjom, z sieci BlackBerry można bez ograniczeń korzystać za pomocą innych terminali. Umożliwia to aplikacja BlackBerry Connect. Za jej pośrednictwem obsługiwana jest większość nowych smartfonów takich firm, jak: Nokia (m.in. modele Nokia 9300i, E60 i E90), Sony Ericsson (np. P910i, M600i, W950i), HTC (m.in. TyTN, Qtek 9000 i 9100, modele Advantage i Touch) oraz Asus VDA IV i Palm Treo 750v.

Analitycy wskazują jednak, że wraz z premierą Microsoft Windows Mobile 6.1 (pierwsze telefony z nowym oprogramowaniem są już dostępne) i nowymi funkcjami systemu operacyjnego giganta z Redmond część użytkowników może zrezygnować ze smartfonów RIM. Prognozy te potwierdzają wyniki przytoczonych obok badań Forrester Research. Liderem w korporacyjnych rozwiązaniach mobilnych pozostaje Research In Motion, ale ponad połowa pracowników już teraz korzysta ze smartfonów z różnymi odmianami systemu Windows Mobile. W ciągu pięciu lat odsetek ten ma wzrosnąć do 66%, przy niezmienionej pozycji RIM.

Oblicza mobilności

Skandynawia dominuje w mobilnym wyścigu

Z wielu analiz wynika, iż świadomość wpływu rozwiązań mobilnych w korporacjach na: koszty operacyjne (OPEX), potencjalną możliwość zwiększenia zysków czy kształtowanie wizerunku firmy jest ściśle skorelowana z rozwojem technologicznym danego regionu świata. W Ameryce Północnej mobilność jest mocno zakorzeniona w "kulturze" biznesu. W Europie prym w tej dziedzinie wiodą kraje skandynawskie, które - według danych Business Insights - mają najlepiej rozwiniętą bazę korporacyjnych usług mobilnych na całym Starym Kontynencie. W ślad za nimi podążają kolejne wysoko rozwinięte obszary (kraje Beneluksu, Wielka Brytania czy Hiszpania). Analitycy Business Insights prognozują, że w 2012 r. wartość rynku mobilnych rozwiązań dla dużych firm w Europie przekroczy 33 mld USD (w 2006 r. było to 28 mld USD).

Według ekspertów na europejskim rynku istnieje stosunkowo duży wybór poszczególnych dostawców sprzętu - brak monopolu nie oznacza jednak wyraźnych liderów, do których firma badawcza zalicza takie spółki, jak IBM, Research In Motion czy Nokia.

Wśród najważniejszych zalet inwestowania w mobilne rozwiązania firmowe analitycy Business Insights wymieniają: zwiększenie efektywności procesów biznesowych, dostępności pracownika, zmniejszenie kosztów operacyjnych, ulepszoną obsługę klientów, dodatkowe funkcjonalności nowoczesnych systemów telekomunikacyjnych. W najbliższych latach w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) rozwiną się także technologie związane z przesyłaniem głosu (Voice over IP) w firmowych sieciach bezprzewodowych (VoWLAN) - w br. przychody na tym rynku wyniosą ok. 500 mln USD (jeszcze dwa lata temu kwota sięgała nieco poniżej 100 mln USD).

Rafał Fazan, dyrektor ds. sprzedaży pośredniej, Alcatel-Lucent Polska

Rafał Fazan, dyrektor ds. sprzedaży pośredniej, Alcatel-Lucent Polska

Wdrożenie rozwiązań zapewniających mobilność pracowników wpływa zasadniczo na usprawnienie komunikacji z otoczeniem firmy i między pracownikami. Przekłada się to wprost na to, jak szybko i sprawnie klient jest obsługiwany, ponieważ pozwala pracownikom na dostęp do zasobów i narzędzi IT niezależnie od miejsca ich pobytu. W konsekwencji proces decyzyjny w firmie skraca się i rośnie ogólny poziom jakości obsługi klienta. Dotychczasowy klient będzie bardziej lojalny, a potencjalnych łatwiej jest przekonać do oferty firmy. Mobilność nie tylko pozwala obsłużyć więcej klientów w tym samym czasie, ale także ułatwia wejście na nowe rynki bądź rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności. Otwierają się również nowe możliwości świadczenia ponadstandardowych, płatnych usług, np. wsparcia technicznego z gwarancją czasu usunięcia problemu. Równie istotne są także korzyści finansowe. Przy stosunkowo niskich nakładach inwestycyjnych rozwiązania mobilne w krótkim czasie się zwracają. Niektóre aplikacje integrujące np. telefony komórkowe z firmowym systemem telefonicznym przynoszą bezpośrednią redukcję kosztów połączeń telefonicznych. Te czynniki w powiązaniu z przenoszeniem doświadczeń z zagranicy przez firmy międzynarodowe i jednocześnie szukaniem przez polskie przedsiębiorstwa możliwości współpracy z klientami poza Polską, powoli zachęcają do inwestowania w mobilność. Skala korzyści z wprowadzenia narzędzi umożliwiających zdalną pracę wynika wprost z charakteru działalności danego przedsiębiorstwa. Jednym z przykładów firm, w których rozwiązania zunifikowanej komunikacji osiągnęły bardzo korzystny czas zwrotu inwestycji, są duże kancelarie adwokackie. Konieczność częstych podróży do klientów, konsultacji z osobami z innych krajów, jednoczesna praca nad dokumentami i niezbędność posiadania odpowiednio reprezentacyjnego biura przekładały się w tradycyjnym modelu biznesowym na wysokie koszty prowadzenia działalności takich firm. Po wprowadzeniu narzędzi do zunifikowanej komunikacji, rezygnacja już z jednego przelotu międzynarodowego oznaczała, że inwestycja w mobilność danego pracownika się zwróciła. W skali roku oszczędności liczone są już w tysiącach złotych na jednego pracownika.

Przyjazne FMC i UC

Oblicza mobilności

Znajomość rozwiązań Fixed-Mobile Convergence

Wraz z rozwojem telekomunikacji, opartej na protokole IP i konieczności oferowania klientom coraz bardziej zaawansowanych usług dodanych, pojęcia Fixed-Mobile Convergence oraz Unified Communications weszły do kanonu świata IT. Brak większego zainteresowania konwergencją sieci stałych i mobilnych oraz ujednoliconą komunikacją specjaliści przypisywali przede wszystkim niedostatecznej wiedzy menedżerów działów teleinformatycznych w firmach.

Według najnowszych badań Yankee Group świadomość istnienia rozwiązań FMC wzrosła, szczególnie w segmencie korporacyjnym. Ponad 62% badanych potrafi odczytać ten akronim i odpowiednio go zinterpretować. Najwięcej, bo aż 74% firm, które od dawna postawiły na mobilność (ponad 40% pracowników "w terenie"), zna korzyści płynące z zastosowania rozwiązań konwergentnych, takich jak: usprawnienie obsługi klienta, jeden numer dostępowy do pracownika (niezależnie od miejsca jego pobytu) czy bardziej przejrzyste billingi.

Zaktualizowane prognozy analityków ABI Research również potwierdzają tezę o wzroście popytu na systemy Fixed-Mobile Convergence. W 2012 r. na świecie z właściwości takich rozwiązań będzie korzystało ok. 250 mln użytkowników. Bieżący rok ma być jednym z ostatnich okresów, w którym przeważać będą testowe, a nie komercyjne implementacje rozwiązań FMC.

Sama konwergencja na poziomie sieci to jedynie preludium do bogactwa usług, jakie niesie grupa rozwiązań Unified Communications. Rozbudowane systemy ujednoliconej komunikacji ma w swojej ofercie pokaźna grupa producentów: Alcatel-Lucent, Avaya, Cisco Systems, Ericsson, IBM, Microsoft, Nokia Siemens Networks, Nortel, Siemens Enterprise. W ich skład wchodzą najczęściej centrale IP PBX, telefony IP, bramy medialne i serwery aplikacyjne. Wszystkie te składniki pracujące pod kontrolą oprogramowania zarządzającego pozwalają przesyłać głos, dane, obrazy, treści wideo, zestawiać tele- i wideokonferencje, używać komunikatorów (Instant Messaging), ustawiać przekierowania itp.

Dysponując tak rozbudowanym, scentralizowanym systemem telekomunikacyjnym, po dodaniu do niego mobilnych opcji (poprzez odpowiednio skonfigurowany smartfon czy laptop), firma dostaje dodatkowe możliwości, zarówno do walki z konkurencją, jak i pozyskiwaniem nowych, zadowolonych z obsługi klientów. Dane Infonetics Research mówią o 20-proc. wzroście wartości rynku UC w 2007 r. W najbliższych latach spodziewany jest dalszy wzmożony popyt na rozwiązania ujednoliconej komunikacji. Spółka analityczna COMMFusion szacuje, że w 2012 r. przychody rynku systemów UC wzrosną do 2,43 mld USD (z 200 mln USD w zeszłym roku).


TOP 200