Oblicza centralizacji

Centralizacja systemów, która ma być realizowana po połączeniu Servisco, DHL i Danzas w nowy koncern, nie będzie oznaczała zaniechania rozwoju lokalnych systemów.

Centralizacja systemów, która ma być realizowana po połączeniu Servisco, DHL i Danzas w nowy koncern, nie będzie oznaczała zaniechania rozwoju lokalnych systemów.

Zakres obowiązków Piotra Orłowskiego, dyrektora ds. informatyki w polskim oddziale DHL Express, operatora logistycznego powstałego po połączeniu trzech koncernów: Servisco, DHL i Danzas, pozornie wygląda na uporządkowany. Do jego zadań należy utrzymywanie infrastruktury oddziału. Jest to o tyle proste, że obowiązki związane z utrzymaniem sieci, stacji roboczych i serwerów, baz danych oraz aplikacji SAP już cztery lata temu oddano w outsourcing .

Drugą część zadań stanowią obowiązki uczestniczenia jako konsultant w projektach związanych z inicjatywą "Star", rozpoczętą przez Deutsche Post World Net, właściciela firmy. Celem tego szacowanego na 5-7 lat przedsięwzięcia jest stworzenie wspólnej standardowej struktury aplikacyjnej w czterech kluczowych obszarach: finansach i administracji; zarządzaniu personelem; sprzedaży i marketingu oraz systemach wspierających działalność operacyjną koncernu.

Sprawa jest tym trudniejsza, że obie z połączonych w styczniu br. organizacji rozwijały swoje systemy wg innej koncepcji. O ile w DHL wszystko było w pełni scentralizowane, o tyle lokalne oddziały Servisco cieszyły się niemal pełną autonomią, jeśli chodzi o rozwój systemów. "Tylko w naszym kraju zidentyfikowaliśmy ok. 230 różnych aplikacji, systemów i interfejsów" - mówi Piotr Orłowski.

Piotr Orłowski, dyrektor ds. informatyki

Piotr Orłowski, dyrektor ds. informatyki

W firmie, oprócz modułów systemu SAP R/3 wspomagających księgowość, kontroling, zakupy, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz operacje finansowe, działa wiele systemów zaprojektowanych przez dział informatyki Servisco, takich jak system wspierania kurierów, umożliwiający drukowanie na miejscu dokumentów przewozowych, faktur oraz przekazywanie danych o statusie przesyłki do centrów operacyjnych, system magazynowy, pracujący we wszystkich 55 przedstawicielstwach firmy, czy oparte na narzędziach Oracle'a systemy wspomagające budżetowanie i podejmowanie decyzji zarządczych.

W nowej organizacji część tych systemów zostanie scentralizowana. Dotyczy to choćby zarządzania infrastrukturą sieciową, na potrzeby której w Pradze jest budowane za 500 mln euro specjalne centrum przechowywania danych.

Koncepcja działania DHL Express zakłada jednak projektowanie i tworzenie lokalnie pewnych usług, takich jak serwis miejski, świadczony jedynie w obrębie największych polskich aglomeracji, czy popularna na Wyspach Brytyjskich usługa polegająca na dostarczaniu komputera osobistego wraz z jego późniejszą instalacją przez kuriera. Ich wsparcie nadal będzie wymagać wdrażanych lokalnie aplikacji. A to oznacza, że mimo centralizacji systemów, lokalne działy informatyki wciąż będą miały sporo pracy, czy to przy realizacji nowych projektów, czy przy wsparciu kluczowych obszarów z punktu widzenia biznesu spedycyjnego, czy też przy projektach realizowanych w całej grupie. "Nowa korporacja otworzyła nam drzwi na świat. Praktycznie trudno wskazać wady związane z połączeniem" - mówi Piotr Orłowski. Potwierdza to Aleksander Morozowski, prezes DHL Express: "Dzięki tej operacji trudno znaleźć dostawcę usług o bardziej rozbudowanej ofercie od naszej".

Finalista w kategorii - Handel i usługi

DHL Express, Warszawa

Aleksander Morozowski prezes

Piotr Orłowski dyrektor ds. informatyki

Liczba pracowników: 1150 i 1282 kurierów

Liczba pracowników działu IT: 38

http://www.dhl.com.pl

Wykorzystywane rozwiązania

Główną aplikacją jest SAP R/3. Wdrożono moduły: Finanse, Controlling, HR , Zakupy, Zarządzanie Materiałowe oraz Sprzedaż i Dystrybucja. Podstawowe znaczenie dla działalności firmy ma również system do obsługi sortowni - Crisplant.

DHL Express wykorzystuje aplikacje do obsługi komputerów naręcznych w Visual C++ dla Windows CE. Bazy danych: Microsoft SQL for Windows CE oraz Oracle. Do celów analitycznych służy Oracle Financial Analyser. Sprzęt: terminale Motorola, serwery HP.


TOP 200