Obiekty w budowie

PowerBuilder 7.0 jest bardziej obiektowy i lepiej przystosowany do tworzenia aplikacji WWW.

PowerBuilder 7.0 jest bardziej obiektowy i lepiej przystosowany do tworzenia aplikacji WWW.

PowerBuilder 7.0 jest raczej ulepszoną kontynuacją dawnych wersji niż radykalną zmianą podejścia. Przy okazji poważnych zmian pod kątem przystosowania go do tworzenia aplikacji internetowych, nie pozbawiono programisty możliwości pisania tradycyjnych, dwuwarstwowych aplikacji klient/serwer. Nowy produkt Sybase umożliwia opracowywanie "chudych" aplikacji zarówno w wersji HTML (ze skryptami JavaScript), jak i z komponentami COM, z wbudowanymi firmowymi komponentami typu DataWindows.

PB 7.0 jest bardziej obiekto- niż paintrocentryczny (painter to moduł pakietu do przygotowania interfejsu, tworzenia sesji do bazy danych, pisania logiki aplikacji). Oddzielny panel wskazuje hierarchiczną strukturę używanych i tworzonych obiektów. Wybranie obiektu powoduje przejście do wielopanelowego edytora pozwalającego na jednoczesne operowanie na wszystkich wymiarach obiektu: układzie wizualnym, atrybutach, skrypcie.

Integracja z Jaguarem i MTS

Już w poprzednich wersjach PB do tworzenia aplikacji wielowarstwowych z "chudym klientem" firma zalecała stosowanie w warstwie pośredniej serwera aplikacyjnego Enterprise Application Server (EAS, dawniej znanego pod nazwą Jaguar CTS) lub serwera Microsoft Transaction Server (MTS).

EAS zawiera wbudowaną maszynę wirtualną PB (moduł wykonawczy pośredniego kodu tworzonego przez pakiet PB), pozwala więc na osadzanie w nim aplikacji złożonych z komponentów PB. Ścisła integracja produktu z EAS umożliwia m.in. tworzenie i osadzanie z pakietu komponentów PB na serwerze oraz zdalne testowanie i modyfikowanie komponentów PB, pozwala na automatyczne tworzenie kodu interfejsu IDL do serwerowych komponentów COM, CORBA i JavaBeans i wbudowanie asystentów do budowy aplikacji dla serwera oraz współpracuje z protokołem IIOP. PB 7.0 zawiera moduły do tworzenia nowych lub modyfikowania istniejących komponentów COM do osadzania na serwerze MTS. Aplikacja zawierająca niewizualne komponenty PB wymaga uruchomienia na MTS modułu wykonawczego PB, ładowanego w postaci biblioteki DLL.

Ułatwienia w tworzeniu

Liczna rodzina asystentów ułatwia tworzenie różnych elementów aplikacji: projektu, szkieletu aplikacji lub listy czynności, które jeszcze należy wykonać. Wybranie pozycji z listy czynności powoduje uruchomienie Paintera właś-ciwego do jej zrealizowania.

Opcja AutoScript przyspiesza pisanie kodu aplikacji, oferując rozwijaną listę zmiennych, funkcji, znaczników HTML i innych elementów znanych w środowisku, automatycznie modyfikowaną w miarę pisania kolejnych liter nazwy. Naciśnięcie klawisza skrótu kończy pisanie. Interfejs Source Code Control pozwala na integrację pakietu z komercyjnymi programami do kontroli wersji źródłowej kodu w celu ułatwienia zespołowej pracy nad projektem.

DataWindow

DataWindow to najważniejszy komponent w aplikacjach PowerBuilder już od wersji 1.0. Służy do zadawania zapytań do bazy, prezentacji wyników, sumowania kolumn i innych operacji na danych.

W PB 7.0 dostępne są dwie wersje edytora obiektów typu DataWindow: jedna jest wbudowana w pakiet, druga jest samodzielna i można nią operować niezależnie. Obecnie w DataWindow można korzystać również z trygerów i procedur składowanych w bazie danych.

Oprócz możliwości dostępu do baz danych za pośrednictwem firmowych pakietów OpenClient i DirectConnect, PB 7.0 oferuje rodzime sterowniki Oracle8, Informix 9, interfejs OLE DB dla Microsoft SQL Server oraz sterowniki JDBC (w wersji Sun i Microsoft).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200