Obiekty, replikacja, bazy dla grup roboczych

Istnieją wprawdzie , posługujące się techniką obiektową i metodami obiektowego do operowania na obiektach w bazie (obiektach w rozumieniu programistycznym), ale są one mało rozpowszechnione, trudne w używaniu (wymagają od użytkownika zupełnie innego podejścia), mają słabą wydajność oraz nie nadają się do obsługi przetwarzania transakcyjnego.

Tak więc w 1996 r. systemy zarządzania bazami danych nie przejdą na technikę obiektową. Raczej obserwować będziemy ich modyfikacje w kierunku operowania na informacji, bez dobrze sprecyzowanej struktury dla zapewnienia obsługi danych multimedialnych i zwiększanie wydajności, dzięki stosowaniu nowych osiągnięć badawczych (np. ostatnio rozpowszechnia się indeksowanie, oparte na odwzorowaniu bitowym indeksów, przyspieszające wielokrotnie wykonywanie zapytania do bazy).

Replikacja

Można ją uznać za temat 1995 r. Wszyscy wielcy producenci oferują możliwości replikacji bazy lub jej części do innego serwera bazy danych. Pierwsze takie rozwiązanie pojawiło się dwa lata temu w bazach Ingres, obecnie mają je wszyscy wielcy producenci. Dziś replikacja dostępna jest w zasadzie tylko w produktach najwyższego lotu, do zastosowań w całym przedsiębiorstwie. Wydaje się, że w 1996 r. pojawi się także w systemach zarządzania bazami danych do pracy grupowej, być może nawet w małych bazach typu desktop.

Podstawowa korzyść ze stosowania replikacji to możliwość zwiększenia szybkości wykonywania zapytań do bazy w środowisku przetwarzania rozproszonego: każdy komputer klient realizuje zapytanie do najbliższego serwera bazy danych. Niebagatelna jest także sprawa zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności danych - w razie awarii jednego z serwerów mamy dostęp do kopii bazy.

Każda metoda replikacji rozwiązuje w jakiś sposób problem spójności danych, pojawiający się w chwili modyfikowania kopii bazy; najczęściej polega to na określeniu z góry kryterium aktualności (np. ostatnia aktualizacja ma pierwszeństwo przed starszą) lub zdecydowania, że aktualizacji dokonuje się tylko w jednej kopii bazy.

Skalowanie od grupy do przedsiębiorstwa

Tendencja do dostarczania coraz lepszych produktów do pracy grupowej, zgodnych z największymi systemami zarządzania bazami danych, widoczna jest w ofercie największych producentów. Już obecnie oferowane są najlepsze cechy dużych systemów w oddziałowych czy departamentalnych serwerach baz danych. Jednym z wyróżników przydatności bazy do opracowania aplikacji skalowalnych od małego zespołu, przez filię aż do całego przedsiębiorstwa, stała się pełna zgodność funkcjonalna z wielkimi serwerami bazy danych w zakresie stosowanego standardu SQL, dostępnych funkcji API, narzędzi do administrowania bazą i ich integracji z systemami do zarządzania systemami komputerowymi (HP OpenView, SUN Solstice, IBM SystemView czy CA Unicenter).

Obecnie tylko nieliczni producenci oferują rzeczywiście pełną zgodność, ale przewidują jej osiągnięcie w 1996 r. I jest to tendencja ważna dla każdego zespołu opracowującego aplikacje. Można bowiem zacząć opracowanie dużych aplikacji od niewielkich projektów pilotażowych, realizowanych w niewielkiej sieci lokalnej lub na małym serwerze unixowym.

Portret

Jeżeli rok 1995 można uznać za rok generalnego triumfu graficznego interfejsu użytkowego w aplikacjach bazodanowych, to wydaje mi się, że w 1996 r. obserwować będziemy coraz wyraźniejsze przechodzenie na techniki obiektowe, zwłaszcza w zakresie narzędzi do opracowania aplikacji.


TOP 200