Obiektowy system Taligenta dopiero w 1996

Joint venture firm Apple i IBM o nazwie Taligent, powołana w celu opracowania obiektowozorientowanego systemu operacyjnego, na mocy zawartego na początku br. porozumienia licencyjnego z Hewlett-Packard nabyła technologię Distributed Object Management Facility (DOMF) będącą implementacją HP standardu CORBA (Common Object Request Broker Architecture).

Joint venture firm Apple i IBM o nazwie Taligent, powołana w celu opracowania obiektowozorientowanego systemu operacyjnego, na mocy zawartego na początku br. porozumienia licencyjnego z Hewlett-Packard nabyła technologię Distributed Object Management Facility (DOMF) będącą implementacją HP standardu CORBA (Common Object Request Broker Architecture).

DOMF jest brokerem ("rozdzielaczem") rezydującym w węźle sieci, którego zadaniem jest rozdzielanie obiektów krążących w sieci. Istnienie takiego "superobiektu" sprawia, że zwykłe obiekty nie muszą znać położnia ani własności innych obiektów z którymi chcą wymieniać informacje. Wg szefa Taligentu J. Guglielmi, DOMF stanie się częścią , które ma być gotowe nie wcześniej niż na początku 1996.

W ramach tej samej umowy Taligent nabył także prawo posługiwania się zestawem funkcji sieciowych HP o nazwie DCE/9000, stanowiącym realizację standardu Distributed Computing Environment, propagowanego przez ugrupowanie Open Software Foundation. Podczas gdy rolą DOMF jest regulowanie ruchu obiektów w sieci, DCE obejmuje funkcje takie jak zdalne wywoływanie procedur (Remote Procedure Call), obsługę zależności czasowych i katalogów (directory services) oraz zapewnienie bezpieczeństwa (security) - czyli dostarczanie środków umożliwiających cyrkulację obiektów w sieci. Łącznie, DOMF i DCE umożliwiają użytkownikom współdzielenie (sharing) informacji i innych obiektowo zorientowanych zasobów sieci.

Zapytany, dlaczego Taligent przedkłada implementację DCE wykonaną przez HP ponad to, co dla swojego unixowego systemu AIX zrobił już IBM, Guglielmi powołał się na fakt istnienia ścisłej integracji pomiędzy DCE/9000 i DOMF. Jego zdaniem IBM nie dysponuje technologią porównywalną z DOMF, dodając zaraz, iż Taligent podczas realizacji swego systemu planuje użytkowanie innych technologii IBM. Zamierza np. posłużyć się rezultatami zawartego niedawno porozumienia HP i IBM przewidującego integrację DOMF z IBM'owskim Distributed System Object Model (DSOM), będącego wspólnym mechanizmem wysyłania i odbierania komunikatów jako obiektów.

?rodowisko obiektowe Taligenta, do którego dzięki tej umowie HP uzyskuje dostęp, stanowi podstawę przyszłego systemu operacyjnego Taligenta. Jest ono zestawem ponad 100 składników obiektowych, oferujących takie funkcje jak: dostęp do baz danych, operacje graficzne, multimedia, operacje we/wy, jak też przesyłanie komunikatów w czasie rzeczywistym oraz w trybie "store and forward". Składniki te stanowią rodzaj bazy, pozwalającej na rozwijanie aplikacji. Mogą one być rozbudowywane w celu obsłużenia potrzeb konkretnych aplikacji, jak też przenoszone na różne platformy programowe.

Tim Bailey, odpowiedzialny za planowanie rozwoju technik obiektowych u Hewlett-Packarda wyraził opinię, że możliwość integracji środowiska obiektowego Taligenta ze środowiskiem HP/UX ochroni dotychczasowe inwestycje programowe klientów HP oraz pozwoli im na uruchamianie nowo opracowywanych aplikacji obiektowych. Da im też możność stopniowego przystosowania się do zastosowań technik obiektowych bez konieczności kupowania nowego systemu operacyjnego.


TOP 200