Obiektowy CAD

Imagineer Technical 2.0 to dwuwymiarowy program CAD z inteligentnym szkicownikiem

Imagineer Technical 2.0 to dwuwymiarowy program CAD z inteligentnym szkicownikiem.

Ekspansja Windows 95 i Windows NT spowodowała, że użytkownicy programów inżynierskich coraz częściej korzystają z oprogramowania przeznaczonego do pracy pod kontrolą tych systemów. Przykładem integracji pakietów CAD ze środowiskiem Windows są produkty firmy Intergraph, wykorzystujące obiektową technologię Jupiter, która jest ściśle związana z technologią OLE firmy Microsoft (Jupiter jest nazywany OLE do projektowania i modelowania - OLE for Design and Modelling). W 1995 r. Intergraph zaprezentował pierwsze aplikacje środowiska Jupiter - system modelowania bryłowego Solid Edge i prosty, dwuwymiarowy program CAD Imagineer Technical. Obecnie na rynku dostępna jest druga wersja Imagineer Technical - programu, który do rutynowych czynności kreślarza dodaje elementy własnej inteligencji.

Jedną z unikalnych funkcji, realizowanych przez program, jest szkicownik (FreeSketch). Po wciśnięciu klawisza myszy można na ekranie rysować nawet niezbyt regularne kształty, które po zwolnieniu klawisza zamieniają się w precyzyjnie zdefiniowany rysunek CAD z zaznaczonymi punktami środkowymi elementów, osiami symetrii, a nawet wbudowanymi relacjami między elementami (równoległość, prostopadłość, symetria). Dzięki tym relacjom można łatwo zmienić wszystkie lub tylko część elementów rysunku bez żmudnego przerysowywania całości. Nieco wcześniej, przed odręcznym rysowaniem, użytkownik może określić, by program dopasował jego szkice do prostokątów, okręgów lub łuków. W porównaniu z procesem rysowania podobnych rysunków w innych programach CAD konstruowanie przy użyciu Imagineer Technical jest szybkie i wymaga niewielu kliknięć myszą do wykonania projektu.

Po narysowaniu rysunku technicznego następuje proces wymiarowania detali. I w tym zakresie Imagineer działa lepiej niż inne programy - po wyborze trybu wymiarowania wystarczy, by przy wymiarowanym elemencie pojawił się kursor. W zależności od jego położenia na ekranie są prezentowane różne sposoby wymiarowania, a kliknięcie myszą utrwala wybraną metodę. Automatycznie wpisywane są rzeczywiste wymiary na ekranie z uwzględnieniem zdefiniowanej skali. Równolegle z procesem wymiarowania tworzona jest tabela wymiarów w formacie Excel - można ją wywołać na ekran i obserwować, jak przy zmianie wartości wymiaru zmienia się rysunek z zachowaniem wcześniej zdefiniowanych relacji i powiązań między różnymi wymiarami.

Pod projektowany rysunek można podłożyć warstwę z obrazem w postaci mapy bitowej (np. zeskanowany plan osiedla) i wykonać odręczną wektoryzację mapy - wystarczy, korzystając z opcji inteligentnego szkicowania, zaznaczać domy lub ulice, by półautomatycznie powstała mapa wektorowa. Podobnie można zbudować mapę uzbrojenia terenu - pomocne tu mogą być dostarczane wraz z programem biblioteki symboli (dla instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych, geodezyjnych, dla służb publicznych itp.). Biblioteki symboli użytkownik może również samodzielnie budować lub importować.

Imagineer w rękach architekta, elektryka czy hydraulika może być bardzo wydajnym narzędziem. Wystarczy wcześniej opracować rysunek sieci elektrycznej, wodnej czy centralnego ogrzewania dla typowego mieszkania, by później przez zmianę kilku wymiarów wpisywanych do stowarzyszonej tabeli Excel powstawały nowe projekty, bez konieczności konstruowania każdego z nich od początku. Ponadto, dzięki integracji z programami Office, rysunek lub jego część można łatwo wkleić do pisma ofertowego lub dokumentu.

Program obsługuje formaty rysunków technicznych AutoCAD i MicroStation. Umożliwia także zapis plików w formacie *.CGM, co pozwala na wbudowywanie ich w strony WWW jako rysunków wektorowych, które można powiększać podczas przeglądania. Dostępna jest również funkcja do tworzenia prostych animacji.

W najbliższym czasie ma pojawić się kolejna wersja Imagineer Technical - przedstawiciele Intergraph Polska zapowiadają, że w 2-3 miesiące po premierze zostanie ona spolonizowana.

<hr size=1 noshade>Imagineer Technical 2.0

Producent: Intergraph

http://www.intergraph.com

Przedstawicielstwo: Intergraph Europe (Polska)

02-148 Warszawa

ul. 17 Stycznia 32

tel. (+22) 609 95 10

fax (+22) 609 95 15

Cena: ok. 645 USD + VAT