Obiektowo i multimedialnie

Sybase Inc. przygotowuje nowy zestaw narzędzi do tworzenia aplikacji zarządzających informacjami w bazach danych, przeznaczony dla systemów klasy ''high-end''.

Sybase Inc. przygotowuje nowy zestaw narzędzi do tworzenia aplikacji zarządzających informacjami w bazach danych, przeznaczony dla systemów klasy ''high-end''.

GainMomentum 2.0 to nowy multimedialny DBMS pozwalający na przechowywanie informacji w jądrach Oracle, SQL Server i DB2. System oparto na technologii programowania obiektowego. Specjaliści twierdzą, że GainMomentum wygrywa porównanie z systemami opartymi na standardowych strukturach, a działającymi na komputerach klasy PC. Zespoły informatyków pracujące na tych drugich potrzebują ponad dziesięciokrotnie więcej czasu na zrealizowanie projektu i implementację nowego systemu.

W pakiecie wykorzystano częściowo zmodyfikowane obiektowe procedury zarządzania bazą danych, pochodzące z kodu źródłowego starszej wersji programu odkupionej od Objectivity Inc. (poprzedniego producenta GainMomentum).

Wśród nowych opcji znajdziemy system podpowiedzi, m.in. opisujący sposób budowania skomplikowanych obiektów multimedialnych (wraz z zestawem przykładów). Inne nowości to dynamiczne dołączanie (linking) bibliotek C lub C++, co eliminuje konieczność sukcesywnego kompilowania poszczególnych części składowych aplikacji. Nad kompilacją czuwa wykorzystany już w innych pakietach interfejs Sybase Open Client. Pozwala on na korzystanie z wszelkich danych pochodzących z kompatybilnych źródeł, niekoniecznie sformułowanych w języku SQL. Wewnętrzna baza danych GainMomentum pozwala zaś na efektywne przechowywanie mniejszych obiektów lokalnych.

GainMomentum 2.0 w wersji na stacje robocze Sun SPARCstation, IBM AIX i HP-UX ma ukazać się jeszcze w III kw. br., zaś wersja pod Windows NT w I kw. 1994 r. Cena - od 10 tys. USD za licencję dla pojedynczego użytkownika.


TOP 200