Obiecująca platforma

Strategia Microsoft .NET po jej dokładnym zgłębieniu wygląda bardzo interesująco i atrakcyjnie zarówno dla programistów, administratorów, jak i zwykłych użytkowników. Zanim jednak nabierze realnych kształtów, Microsoft musi wprowadzić na rynek pełną gamę nowych produktów: serwerów, systemów operacyjnych, narzędzi programistycznych i gotowych do wykorzystania usług XML.

Strategia Microsoft .NET po jej dokładnym zgłębieniu wygląda bardzo interesująco i atrakcyjnie zarówno dla programistów, administratorów, jak i zwykłych użytkowników. Zanim jednak nabierze realnych kształtów, Microsoft musi wprowadzić na rynek pełną gamę nowych produktów: serwerów, systemów operacyjnych, narzędzi programistycznych i gotowych do wykorzystania usług XML.

Opracowując strategię .NET, Microsoft miał na celu zmianę obecnego sposobu interakcji użytkownika z aplikacjami i serwisami dostępnymi w sieciach korporacyjnych i Internecie. Stratedzy firmy wyszli z założenia, że dla użytkownika nie jest istotne, z jakiej aplikacji korzysta oraz jaki interfejs użytkownika udostępnia - ważna jest funkcjonalność oferowana mu przez narzędzie, z którego korzysta. Na potrzeby strategii .NET tę wymaganą przez użytkownika funkcjonalność określono terminem .NET experience. Ze względu jednak na to, że użytkownik może wymagać określonych funkcji nie tylko siedząc przed komputerem, ale np. w drodze do pracy lub robiąc zakupy w sklepie, konieczne jest, by strategia .NET obejmowała nie tylko komputery osobiste, ale także inne urządzenia powszechnego użytku, np. komputery naręczne, telefony komórkowe czy kioski informacyjne, instalowane na dworcach kolejowych, w supermarketach itp. Dzięki temu użytkownik będzie mógł zrealizować to samo zadanie z wykorzystaniem różnych urządzeń.

Microsoft często jako przykład podaje zdalne uruchomienie ogrzewania podłogowego w domu. Jeśli domowy system grzewczy będzie podłączony do sieci (np. domowego serwera kontrolującego pracę różnych urządzeń), to kontrolowanie jego stanu stanie się możliwe z wykorzystaniem specjalnie stworzonego w tym celu .NET experience (określonego zestawu pozwalającego zrealizować pewną funkcjonalność). Jednocześnie użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp .NET experience za pomocą różnych urządzeń klienckich.

Jest kilka czynników, które będą odróżniać .NET experience od tradycyjnej aplikacji. Przede wszystkim ten sam efekt będzie można osiągnąć poprzez wykorzystanie różnych interfejsów - stosownych do wykorzystywanego urządzenia klienckiego. W przedstawionym wcześniej przypadku komputer PC umożliwi uruchomienie ogrzewania i ustawienie odpowiedniej temperatury z wykorzystaniem myszki i klawiatury, telefon komórkowy pozwoli na werbalne wydanie dyspozycji i ich ewentualne zatwierdzenie poprzez wybór tonowy, a kiosk informacyjny umożliwi uaktywnienie wyboru poprzez ekran dotykowy, na którym udostępniono kilka predefiniowanych ustawień. Efekt, bez względu na zastosowany interfejs, będzie identyczny. Co za tym idzie, osiągnięcie żądanej funkcjonalności będzie uniezależnione od lokalizacji użytkownika.

.NET experience będą oferować pełną personalizację, pobierając wszelkie niezbędne do własnego działania informacje z profilu użytkownika przechowywanego w sieci. W prezentowanym przykładzie wystarczy pojedyncze logowanie użytkownika, by .NET experience odpowiedzialne za włączenie ogrzewania "wiedziało", gdzie dana osoba mieszka i o który dom chodzi - bez konieczności dodatkowego wpisywania adresu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200