Obiecująca platforma

Microsoft zapowiada, że podstawowy zestaw usług HailStorm będzie dostępny komercyjnie pod koniec br. lub na początku przyszłego roku (obecnie usługi te są dostępne w wersji beta). Będzie zawierać 14 usług umożliwiających programistom łatwiejszą integrację własnych rozwiązań XML Web services z infrastrukturą Microsoftu (usługi te są szczegółowo opisane w ramce).

HailStorm obsługiwane jest jak dynamiczne, partycjonowane i opisane schematami repozytorium XML. Dostęp do niego odbywa się z wykorzystaniem XMI (XML Message Interface), gdzie interfejsy poszczególnych usług są udostępniane z użyciem standardowych komunikatów SOAP, a argumenty przekazywane w XML (tak samo są też zwracane). Wszystkie usługi HailStorm wykorzystują mechanizm HTTP Post jako protokół transmisji komunikatów.

Klienci

Microsoft .NET to nie tylko usługi XML, ale również systemy i urządzenia klienckie, za pośrednictwem których można z nich korzystać. Zapewnienie kompatybilności z platformą .NET wymaga jednak całkowicie nowych systemów operacyjnych, które będą wyposażone we wspólne środowisko uruchomieniowe CLR (Common Language Runtime), umożliwiające programistom tworzenie jednego, wspólnego kodu aplikacji dla wszystkich platform .NET z wykorzystaniem różnych języków programowania. W skład CLR wchodzi wiele mechanizmów zapewniających m.in. obsługę wątków, przesyłanie wyjątków, motor do śledzenia aplikacji, kompilator języka pośredniego IL i automatyczny "odśmiecacz".

Microsoft w zasadzie opracował już systemy operacyjne przeznaczone do pracy na komputerach PC i zgodne z .NET. Są to Windows 2000 i Windows XP, którego premiera zapowiadana jest na październik br. Drugi z tych systemów jest szczególnie przystosowany do pracy w ramach nowej infrastruktury. Standardowo łączy się on z serwisem Microsoft Passport i udostępnia namiastkę technologii .NET experience np. w zakresie zarządzania fotografiami (które bezproblemowo mogą być kopiowane z kamer cyfrowych bądź skanowane i przekazywane do obróbki w centrach fotograficznych, zajmujących się ich profesjonalnym drukiem). Jednocześnie jest to platforma zawierająca pełne wsparcie technologii XML.

Aby strategia .NET mogła stać się rzeczywistością i korzystanie z usług XML było naprawdę niezależne od lokalizacji, konieczne jest też wprowadzenie na rynek nowych wersji systemów operacyjnych, przeznaczonych do urządzeń przenośnych. Takim systemem będzie Talisker - następca Windows CE 3.0 oraz Windows XP Embedded. Pierwszy z nich ma być stosowany w różnego rodzaju komputerach naręcznych, drugi natomiast w specjalizowanych, dedykowanych urządzeniach, takich jak przystawki telewizyjne typu set-top box, kioski informacyjne, cienkie klienty itp.

Klientami .NET mają być również: Stinger - opracowywana przez Microsoft nowa platforma dla telefonów komórkowych, Xbox - konsola do gier Microsoftu, której debiut zapowiadany jest na listopad br., oraz nowe generacje komputerów i pierwsze Tablet PC.

Serwery

Integralnym elementem platformy .NET jest Microsoftu, które obecnie jest określane wspólną nazwą .NET Enterprise Servers. Umożliwia ono stworzenie infrastruktury niezbędnej do wdrażania, dostarczania użytkownikom i zarządzania usługami XML.

Seria serwerów .NET obejmuje: Application Center 2000, BizTalk Server 2000, Commerce Server 2000, Content Management Server 2001, Exchange Server 2000, Host Integration Server 2000, Internet Security and Acceleration Server 2000, Mobile Information 2001 Server, SharePoint Portal Server 2001 oraz SQL Server 2000. W ramach tej grupy znajdują się serwery z serii Windows 2000, które już w przyszłym roku zostaną uzupełnione serwerami Windows .NET, znanymi dotychczas pod roboczą nazwą Whistler. Serwery Windows .NET mają zapewniać pełną integrację usług katalogowych Active Directory z internetowym systemem identyfikacji i autoryzacji użytkowników Microsoft Passport. Będą też integrować pełne środowisko .NET , obejmujące CLR, gotowe do użycia klasy framework oraz środowisko ASP.NET (integrujące technologie ASP w ramach strategii .NET). Microsoft udostępni również dodatkową infrastrukturę nazwaną .NET Compact Framework, udostępniającą zestaw interfejsów programistycznych, umożliwiających programistom tworzenie usług XML pod kątem urządzeń przenośnych.

Narzędzia

Podstawowym narzędziem przeznaczonym dla programistów tworzących rozwiązania dla platformy .NET będzie pakiet Visual Studio.NET, którego wersja beta jest już dostępna (opisywaliśmy ją w CW 48/2000 i CW 1/2001). Według zapewnień Microsoftu, pełnej wersji produktu należy oczekiwać jeszcze w tym roku.

Kiedy natomiast można się spodziewać dostępności całej platformy .NET? To zależy nie tylko od Microsoftu, ale również od współpracujących z firmą partnerów tworzących rozwiązania XML Web Service. Platforma, bez działających na niej usług, nie będzie stanowiła dużej wartości. Microsoft już teraz nawiązuje współpracę z partnerami, którzy tworzą rozwiązania zgodne z .NET. Pełną funkcjonalność .NET i uniezależnienie użytkownika od aktualnej lokalizacji, urządzenia dostępowego oraz wykorzystywanego interfejsu Microsoft zamierza osiągnąć poprzez wprowadzenie na rynek systemu operacyjnego Blackcomb - następcy Windows XP, którego premiera zostanie przesunięta prawdopodobnie z roku 2003 na 2005.


TOP 200