Obiecująca platforma

Usługi wykorzystujące XML

Zanim taka "funkcjonalna" interakcja z otoczeniem stanie się rzeczywistością, Microsoft musi dostarczyć kompleksową infrastrukturę niezbędną do tworzenia i udostępniania .NET experience. Ma być nią platforma .NET, która ma obejmować: serwery, narzędzia, usługi sieciowe, klientów oraz dostępną za ich pośrednictwem funkcjonalność. Wszystkie te rozwiązania będą sygnowane wspólną nazwą .NET (ich listę można znaleźć w ramce Terminarz .NET).

Jako sposób wymiany informacji między poszczególnymi elementami platformy Microsoft wybrał język XML, z wykorzystaniem którego mają być tworzone usługi (serwisy) sieciowe XML Web services. Przewagą takich usług w stosunku do tradycyjnych, statycznych stron WWW ma być możliwość wzajemnej interakcji nie tylko użytkownika z taką usługą webową, ale również możliwość ustandaryzowanej wymiany danych (z wykorzystaniem XML i SOAP) pomiędzy takimi usługami a innymi aplikacjami.

Z technicznego punktu widzenia na przedstawione wcześniej .NET experience składają się konkretne usługi XML oraz - gdy jest to konieczne - lokalna aplikacja, realizująca pewną funkcjonalność na podstawie komunikacji za pomocą standardowych interfejsów. Podobnie jak w technologiach komponentowych, w Microsoft .NET mamy do czynienia z pewnymi elementarnymi "cegiełkami" webowych usług opartych na XML, które można wykorzystać do tworzenia bardziej zaawansowanych usług XML dostarczających funkcje .NET experience. Te podstawowe usługi Microsoft wprowadzi na rynek w ramach produktu, określanego roboczą nazwą HailStorm.

HailStorm

Usługi HailStorm, zintegrowane z serwisem identyfikacyjnym Microsoft Passport (jest on znany m.in. użytkownikom stron internetowych Microsoftu), umożliwią z jednej strony bezpieczne przechowywanie pełnego profilu użytkownika na serwerze, z drugiej, pozwolą w kontrolowany i zautomatyzowany sposób udzielać zewnętrznym usługom XML i serwisom WWW dostępu do informacji zawartych w tym profilu. Jednocześnie użytkownik uzyska pełną kontrolę nad tym, jakie dane udostępnia, będzie mógł je dowolnie modyfikować lub zabraniać dostępu do nich określonym serwisom i usługom. Każde wykorzystanie danych personalnych ma bowiem wymagać zgody użytkownika, a dostęp będzie przyznawany w ograniczony sposób i na ograniczony czas. Jednocześnie HailStorm ma oferować techniczne rozwiązania, uniemożliwiające nie autoryzowane wykorzystanie danych bądź ich kopiowanie.

W jaki sposób HailStorm ma ułatwiać korzystanie z usług internetowych? Przykładowo, gdy użytkownik będzie kupował bilet lotniczy, internetowy serwis XML realizujący sprzedaż takich biletów może - za zgodą użytkownika - sprawdzić w jego profilu preferencje (lot bezpośredni lub z przesiadkami, klasa ekonomiczna czy biznesowa, miejsce przy oknie, posiłek wegetariański itp.) i zaprezentować harmonogram lotów zgodny z tymi wymaganiami. Jeśli firma, w której użytkownik jest zatrudniony, prowadzi określoną politykę dotyczącą podróży lotniczych, a lot odbywa się w celach służbowych, to usługi HailStorm automatycznie skonfrontują preferencje użytkownika z wymogami firmowymi, a serwis sprzedaży biletów przedstawi tylko te opcje lotów, które spełniają wymogi zarówno użytkownika, jak i firmy, w której on pracuje. Po dokonaniu wyboru serwis biletowy może automatycznie wpisać lot do kalendarza użytkownika (oczywiście, po potwierdzeniu takiego zamiaru przez użytkownika), obciążyć jego kartę kredytową (ponownie - do podania danych karty konieczna jest zgoda użytkownika, aczkolwiek on sam tych danych każdorazowo nie wpisuje, są one udostępniane z profilu zarządzanego przez usługi HailStorm), a także powiadomić o przylocie osobę, która powinna oczekiwać na lotnisku.


TOP 200