OST Poland współpracuje z Rex Business Operation Systems

OST Poland i Rex Business Operation Systems podpisały umowę partnerską dotyczącą dystrybucji systemu Taktikos.

OST Poland i Rex Business Operation Systems podpisały umowę partnerską dotyczącą dystrybucji systemu Taktikos.

Umowa przewiduje współpracę w zakresie wdrażania kompleksowych rozwiązań informatycznych łączących rozwiązanie klasy MRP II/ERP proponowanego przez firmę REX oraz systemu klasy CRM TAKTIKOS, firmy OST POLAND.

System Taktikos umożliwia użytkownikom gromadzenie, analizowanie i monitorowanie w obrębie jednej bazy danych, informacji o klientach, oferowanych im produktach, zrealizowanych transakcjach, planowanych działaniach marketingowych, a także automatyzację czynności wykonywanych w całym procesie sprzedaży.

Informacje:

OST Poland Sp. Z o.o.

www.ost.com.pl


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200