OS dla e-biznesu

Do ostatniej wersji OS/400 dodano takie właściwości, jak rodzime wsparcie dla Javy, implementacja nowej bazy danych DB2, możliwość wykonywania aplikacji unixowych.

Do ostatniej wersji OS/400 dodano takie właściwości, jak rodzime wsparcie dla Javy, implementacja nowej bazy danych DB2, możliwość wykonywania aplikacji unixowych.

Nowa wersja systemu (V4R5) powstała z myślą o wykorzystaniu sprzętu, nie zaś w celu dodania nowych właściwości funkcjonalnych.

Partycje na gorąco

W miarę wzrostu organizacji i roz- proszenia konieczne staje się rozdzielanie obciążenia na wiele serwerów. Jedną z metod jest podział dysków na wiele segmentów i dołączenie do każdego z nich procesora, pamięci itd. Od lat 80. takie rozwiązanie jest standardem w świecie mainframe. W przypadku AS/400 stało się to możliwe dopiero od poprzedniej wersji V4R4. Rozwiązanie zastosowane w OS/400 bazuje na właściwościach systemu OS/390. System V4R4 pozwala na rozdzielanie wydajności zależnie od potrzeb i zapewnia szybkie, wewnętrzne połączenia między partycjami.

W wersji V4R5 nowością jest możliwość obsługi do 24 partycji (poprzednio tylko 12). Funkcja ta dostępna jest tylko w największych modelach 8xx. Uproszczono zarządzanie partycjami. Dawniej przy zamknięciu głównej partycji i czynnych partycjach wtórnych następowało "nienormalne" zamykanie systemu, powodujące trudności przy ponownym starcie. W nowej wersji, gdy zamknie się główną partycję, system poprawnie zamknie partycje wtórne. W AS/400 model 8xx uproszczono proces instalowania partycji za pośrednictwem zewnętrznego napędu CD-ROM.

Unix i Java

Portable Application Solution Environment (PASE) dla AS/400 to wprowadzony na początku roku podzbiór interfejsów AIX oraz moduł wykonawczy dla aplikacji unixowych w wersji binarnej, wykonywanych na takim samym procesorze PowerPC, jak stosowane w unixowych systemach IBM. Zintegrowany z OS/400 PASE zawiera moduł wykonawczy, zgodny z AIX 4.3.3, i moduły wykonawcze klienta X Window i Motif. Wprawdzie PASE nie jest samodzielnym systemem operacyjnym, ale ma moduł do przenoszenia aplikacji unixowych nie dających się wykonywać bezpośrednio. Po przeniesieniu wykonują się one w rodzimym trybie AS/400 i mogą korzystać z jego systemu plików, bazy DB2 i systemu bezpieczeństwa.

System OS/400 V4R5 zawiera wsparcie dla aplikacji Java. Tworzy też bezpośredni poziom wykonywania (tworzący w pełni zgodne, zoptymalizowane aplikacje Java) i dokonuje łączeń między klasami w pliku archiwalnym Java (JAR). Klasy są wstępnie przetworzone w połączone, trwałe i optymalne obiekty programu.

Obiekty programu mają klasę skompilowaną do 64-bitowego kodu procesora RISC. Maszyna wirtualna Java nie interpretuje kodu optymalizowanego obiektu w czasie wykonywania, ale podczas ładowania pliku klas.

AS/400 zawiera wzbogacony zestaw narzędziowy Toolbox for Java. Pakiet Toolbox pozwala na dostęp do danych za pośrednictwem JDBC, tworzenie wykazu użytkowników, dostęp do plików w kolejkach, obsługę drukarek, a nawet przegląd rekordów, używanych z niskiego poziomu programowego.

IBM oddzielił klasy interfejsów od klas implementacji, co istotnie upraszcza obsługę aplikacji trójwarstwowych. Obecnie dwie różne klasy można uruchamiać na tej samej maszynie wirtualnej (standardowa aplikacja dwuwarstwowa) lub na różnych maszynach (aplikacja trójwarstwowa). Na jednej maszynie wirtualnej można korzystać z różnych wersji JDK (łącznie z JDK 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8 i 1.2.2) oraz współpracować z wcześniejszymi wersjami OS/400 aż do V4R2. Wbudowane wsparcie dla biblioteki graficznej Swing 1.1 oznacza lepsze właściwości i wydajność ostatniej wersji Java Foundation Classes (JFC).

Informacja z danych

Poza tym IBM zwiększył liczbę tabel, których może dotyczyć pojedyncze zapytanie ze 128 do 256. Liczba wierszy w tabeli wzrosła do 4 mld, zaś rozmiar pliku dziennika do 1 TB. Wprowadzono też możliwość szyfrowania hasła dostępu w ramach całej, rozproszonej struktury baz danych DRDA (Distributed Relational Database Architecture), zapewniającej szybki, niezawodny i bezpieczny dostęp do danych w środowisku klient/serwer. (oprac. mł)

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200