OS/2 2.1 bez kompresji

Jak oświadczyli przedstawiciele IBM PSP (Personal Software Products) program do kompresji zbiorów PC DOS 6.1, który ma się ukazać na rynku we wrześniu br., nie jest zgodny z OS/2 2.1. Oznacza to, że użytkownik przenoszący zbiory pomiędzy platformami PC DOS 6.1 i OS/2 2.1 musi wcześniej wykonać ich dekompresję.

Jak oświadczyli przedstawiciele IBM PSP (Personal Software Products) program do kompresji zbiorów PC DOS 6.1, który ma się ukazać na rynku we wrześniu br., nie jest zgodny z OS/2 2.1. Oznacza to, że użytkownik przenoszący zbiory pomiędzy platformami PC DOS 6.1 i OS/2 2.1 musi wcześniej wykonać ich dekompresję.

Program do kompresji wykorzystany w systemie jest wersją programu SuperStor firmy AddStor Inc. Prezydent tej firmy Richard Preston, podobnie jak prezydent IBM PSP Lee Reiswig uchylają się na razie od sprecyzowania terminu rozwiązania tego problemu. Tymczasem Stac Electronics Inc. ogłosił, że opracował wersję swego programu do kompresji zbiorów Stacker, która współpracuje poprawnie z systemami DOS oraz OS/2 2.1.


TOP 200