OPTeam opublikował prospekt emisyjny

OPTeam, producent i integrator systemów wykorzystujących technologię kart elektronicznych, opublikował dziś prospekt emisyjny związany z pierwszą publiczną ofertą akcji. Oferującym jest Dom Maklerski IDMSA.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny OPTeam w związku z publiczną ofertą akcji serii D. Oferującym jest Dom Maklerski IDMSA.

OPTeam zaoferuje inwestorom na Giełdzie Papierów Wartościowych 1 400 000 akcji nowej emisji serii D, reprezentujących 18,18% w podwyższonym kapitale zakładowym. Dla inwestorów instytucjonalnych spółka przeznaczyła 1 050 000 akcji, natomiast w transzy otwartej zaoferowano 350 000 walorów. Cenę emisyjną ustalono w przedziale 5,44 do 6,50 zł za akcję.

Budowanie księgi popytu odbędzie się w dniach 22-24 czerwca, natomiast zapisy na akcje spółki można składać od 29 czerwca do 2 lipca w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego IDMSA.

- Liczymy, że z oferty pozyskamy 8,45 mln zł netto. Większą część tej kwoty - 5 mln zł, chcemy przeznaczyć na rozwój utworzonej w 2010 r. spółki Polskie ePłatności S.A., zajmującej się obsługą kart płatniczych. Środki z emisji umożliwią nam także dofinansowanie kwotą 1,3 mln zł budowy Centrum Projektowego Nowoczesnych Technologii w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym "Aeropolis". Pozostała część - 2,15 mln zł pozwoli na przyspieszenie rozwoju oferty produktowej w obszarze systemów kart elektronicznych- wyjaśnia Janusz Bober, prezes zarządu OPTeam S.A.

W Centrum Projektowym Nowoczesnych Technologii umiejscowione zostaną wszystkie działy spółki odpowiadające za produkcję oprogramowania oraz wdrażanie technologii. Ukończenie projektu planowane jest na lipiec 2010 r. Sumaryczna wartość inwestycji wynosi ok. 15 mln zł.

Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności oferuje punktom handlowo-usługowym instalację terminali oraz rozliczanie transakcji dokonywanych z użyciem kart płatniczych. Urządzenia umożliwiają m.in. akceptację kart płatniczych, wypłatę gotówki (cashback), doładowania telefonów komórkowych, czy obsługę programów lojalnościowych i kart podarunkowych. Polskie ePłatności, jako pierwsza firma w Polsce zaoferowała także możliwość zapłaty za rachunki (energię, gaz, telefon itp.) za pomocą karty płatniczej.

Drugim obok OPTeam akcjonariuszem spółki jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Partnerem merytorycznym Polskich ePłatności, który gwarantuje i nadzoruje rozliczanie transakcji kartowych jest Bank BPH. Całkowity koszt inwestycji w centrum rozliczeniowe sięgnie ok. 20 mln zł.

W 2009 r. Grupa OPTeam uzyskała ponad 60 mln zł przychodów ze sprzedaży. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy OPTeam wyniósł 1,4 mln zł. W roku 2008 pozycje te wyniosły odpowiednio 55,7 mln zł oraz 1,1 mln zł.

Akcjonariuszami OPTeam są w chwili obecnej cztery osoby fizyczne, w tym dwóch członków Zarządu, posiadające po 21,83% akcji każda, a także DM IDMSA będący właścicielem 12,7% akcji spółki.

Odbiorcami OPTeam są klienci instytucjonalni - przede wszystkim uczelnie wyższe i przedsiębiorstwa z branży energetycznej (utilities), a także przedsiębiorstwa przemysłowe, m.in. z branży lotniczej oraz firmy handlowe i usługowe.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200